X

Nyhetslista

13

sep

2019

Utredning om skatt på engångsartiklar

Författare:
Som en del i genomförandet av januariavtalet inleds nu arbetet med att införa en skatt på engångsartiklar. En utredning ska föreslå hur skatten ska utformas. Regeringen har fattat beslut om utredningsdirektiven.
Kommentarer (0)
Antal visningar (11)
Betyg: Inga betyg

12

sep

2019

Regeringen föreslår höjda bötesstraff för företag

Författare:
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (15)
Betyg: Inga betyg

10

sep

2019

Ändring i förordningen om elektronisk utrustning

Författare:
Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ändringarna genomför en ändring i direktivet om begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHs-direktivet).
Kommentarer (0)
Antal visningar (17)
Betyg: Inga betyg

9

sep

2019

Ny förordning om stöd till bättre vattenhushållning

Författare:
Regeringen har beslutat om en ny förordning om statligt stöd till bättre vattenhushållning. Förordningen möjliggör för länsstyrelsen att ge stöd till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.
Kommentarer (0)
Antal visningar (13)
Betyg: Inga betyg

9

sep

2019

Lagstiftning mot särskilt farliga ämnen ger effekt

Författare:
En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och att ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt. Inte minst Reach förordningens kandidatlista, som listar de ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön, har gett effekt i detta arbete.
Kommentarer (0)
Antal visningar (16)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här