X

Nyhetslista

9

jan

2018

Sverige har en klimatlag nu

Den 1 januari 2018 trädde den nya klimatlagen i kraft. För första gången får Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit.
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter januari 2018

Tags: klimat

3

jan

2018

Nya klimatbeslut för att minska utsläppen i industrin och transportsektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nu blir flera av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018, såsom ladda hemma-stödet, Industriklivet och insatser för internationellt klimatsamarbete, verklighet.
Betyg: Inga betyg

29

dec

2017

Ändring av kraven för certifiering av funktionskontrollanter OVK

Många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Dessutom har bostadsbyggandet ökat påtagligt, vilket ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Tillgången på funktionskontrollanter behöver kunna säkerställas för framtiden och därför ändras kraven på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter.
Betyg: Inga betyg

29

dec

2017

Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

Boverket presenterar två åtgärdsförslag vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare. Det ena åtgärdsförslaget är att anmälningsplikten i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF utökas så att samtliga byten av fastbränsleanordningar ska anmälas till kommunen. Det andra åtgärdsförslaget är att införa en skrotningspremie som ges för pannor eller rumsvärmare tillverkade år 2007 eller tidigare och för vilken ett skrotningsintyg finns utfärdat.
Betyg: Inga betyg

28

dec

2017

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Nyligen presenterades ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som tidigare. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar och följer upp sina föreskrifter.
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här