EpostLösenord


Lagändringar från 2014-04-16

2014-04-16 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Växtskyddsmedel SFS 2006:10102014-04-17
Vägtrafikregister, Förordning om SFS 2001:6502014-05-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Föreskrift KIFS 2008:22014-05-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862014-06-13
Konsumentköplagen SFS 1990:9322014-06-13
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442014-06-13
RoHS - begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektron 2011/65/EU2014-06-29
Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:022014-07-01
Truckar, användning av AFS 2006:052014-07-01
Maskiner, användning o dess utrustning AFS 2008:032014-07-01
Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:032014-07-01
Kemikalieolyckor, förebyggande av allvarliga - Föreskrift AFS 2005:192014-07-01
Asbest - föreskrift AFS 2006:012014-07-01
Artificiell optisk strålning AFS 2009:72014-07-01
Miljöbalken SFS 1998:8082014-07-01
Socialtjänstlag SFS 2001:4532014-07-01
Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:062014-07-01
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:192014-07-01
Ställningar AFS 2013:042014-07-01
Arbetsmiljölag SFS 1977:11602014-07-01
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker AFS 2005:012014-07-01
Smältning och gjutning av metall AFS 1997:052014-07-01
Utförande av personlig skyddsutrustning AFS 1996:72014-07-01
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:032014-07-01
Arbete vid bildskärm AFS 1998:052014-07-01
*Upphör* Bly, hantering eller arbete med AFS 1992:172014-07-01
Luftföroreningar och damm vid hantering av kvarts AFS 1992:162014-07-01
Utrustningar för explosionsfarlig miljö AFS 1995:52014-07-01
Smältsvetsning och termisk skärning AFS 1992:92014-07-01
Tryckbärande anordningar AFS 1999:042014-07-01
Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:062014-07-01
Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2003:032014-07-01
Stegar och arbetsbockar AFS 2004:032014-07-01
Syntetiska oorganiska fibrer AFS 2004:012014-07-01
Mast- och stolparbete AFS 2000:062014-07-01
Gasflaskor, märkning o typkontroll AFS 2001:042014-07-01
Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:012014-07-01
Arbetstidslag SFS 1982:6732014-07-14
*Upphör* Uppgiftsskyldighet till patientregistret SOSFS 2008:262014-12-31
Fjärrvärmeförordning SFS 2008:5262015-01-01
Mervärdesskattelag SFS 1994:2002015-01-01
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister SOSFS 2013:352015-01-01
Patientskadelag SFS 1996:7992015-01-01
Energideklaration för byggnader - Lag SFS 2006:9852015-07-01
REACH - Kemikalier, Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (EG) nr 1907/20062015-12-27
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Plan- och byggförordning SFS 2011:3382021-01-01

Lagändringar (kommande)

2014-07-14 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
*Upphör* Uppgiftsskyldighet till patientregistret SOSFS 2008:262014-12-31
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister SOSFS 2013:352015-01-01
Fjärrvärmeförordning SFS 2008:5262015-01-01
Mervärdesskattelag SFS 1994:2002015-01-01
Patientskadelag SFS 1996:7992015-01-01
Energideklaration för byggnader - Lag SFS 2006:9852015-07-01
REACH - Kemikalier, Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (EG) nr 1907/20062015-12-27
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Plan- och byggförordning SFS 2011:3382021-01-01
Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |   Om Lagpunkten   |   Kontakt
Copyright 2005- P.Cap AB