EpostLösenord


Lagändringar från 2016-06-15

2016-06-15 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Årsredovisningslag SFS 1995:15542016-07-01
Revisionslagen SFS 1999:10792016-07-01
Särskilda bestämmelser om vård av unga SFS 1990:522016-07-01
Tandvårdslag SFS 1985:1252016-07-01
Strålskyddsförordning SFS 1988:2932016-07-01
Yrkestrafiklag SFS 2012:2102016-07-01
***Växtskyddsmedel SFS 2006:10102016-07-01
Offentlig upphandling, Lag om SFS 2007:10912016-07-01
Handel med läkemedel - Lag SFS 2009:3662016-07-01
Patientsäkerhetslag SFS 2010:6592016-07-01
Handel med utsläppsrätter - Lag SFS 2004:11992016-07-01
Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:7632016-07-01
Elektromagnetiska fält, föreskrift AFS 2016:32016-07-01
Kriterier för bestämmande av en människas död SOSFS 2005:102016-07-01
Skydd mot olyckor - Förordning SFS 2003:7892016-07-01
***Högfrekventa elektromagnetiska fält AFS 1987:22016-07-01
Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2005:292016-07-01
Patientlag SFS 2014:8212016-07-01
Aktiebolagslag SFS 2005:5512016-07-03
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102016-07-15
Studiestödslagen SFS 1999:13952016-07-15
Bekämpningsmedel KIFS 2008:32016-07-18
Nematoder, insekter och spindeldjur som SFS 2016:4022016-08-01
Plan- och byggförordning SFS 2011:3382016-08-01
Skatt på energi (lag) SFS 1994:17762016-08-01
Läkemedel, tillstånd för tillverkn. och import av LVFS 2004:72016-08-01
Medicintekniska produkter - Föreskrift LVFS 2003:112016-08-01
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-08-01
Miljöbalken SFS 1998:8082016-08-01
Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen SFS 2007:8462016-08-02
Producentansvar för returpapper - Förordning SFS 2014:10742016-08-02
Strålskyddslag SFS 1988:2202016-08-02
Producentansvar för förpackningar - Förordning SFS 2014:10732016-08-02
Avfallsförordning SFS 2011:9272016-08-02
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752016-08-02
CLP - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG) nr 1272/20082016-08-09
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132016-08-15
Förbud mot vissa hälsofarliga varor SFS 1999:582016-08-23
Rätten till arbetstagares uppfinningar - Lag SFS 1949:3452016-09-01
Rättegången i arbetstvister, Lag om SFS 1974:3712016-09-01
Förbud i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska.. SFS 1998:9442016-09-01
***Översyn av vissa miljöfarliga verksamheter SFS 2004:9892016-09-01
Luftkvalitetsförordning SFS 2010:4772016-09-01
Långlivade organiska föroreningar (EG) nr 850/20042016-09-30
Smittskyddslag SFS 2004:1682016-10-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862016-10-01
Brottsbalken SFS 1962:7002016-11-01
Socialtjänstlag SFS 2001:4532016-11-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502017-01-01
Plan- och bygglag SFS 2010:9002017-01-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002017-01-18
***Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:142017-03-01
Ellag SFS 1997:8572017-07-01
Elsäkerhetslag SFS 2016:7322017-07-01
PPE - Personal protective equipment (utgår 2018) 89/686/EEC2018-04-21

Lagändringar (kommande)

2016-10-23 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Brottsbalken SFS 1962:7002016-11-01
Socialtjänstlag SFS 2001:4532016-11-01
Plan- och bygglag SFS 2010:9002017-01-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502017-01-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002017-01-18
***Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:142017-03-01
Elsäkerhetslag SFS 2016:7322017-07-01
Ellag SFS 1997:8572017-07-01
PPE - Personal protective equipment (utgår 2018) 89/686/EEC2018-04-21
Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |   Om Lagpunkten   |   Kontakt   |   Support
Copyright 2005- P.Cap AB