EpostLösenord


Lagändringar från 2016-08-15

2016-08-15 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Förbud mot vissa hälsofarliga varor SFS 1999:582016-08-23
Översyn av vissa miljöfarliga verksamheter - UPPHÖRD SFS 2004:9892016-09-01
Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:32016-09-01
Rätten till arbetstagares uppfinningar - Lag SFS 1949:3452016-09-01
Förbud i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska.. SFS 1998:9442016-09-01
Rättegången i arbetstvister, Lag om SFS 1974:3712016-09-01
Luftkvalitetsförordning SFS 2010:4772016-09-01
Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2003:32016-09-01
Personuppgiftsförordningen SFS 1998:11912016-09-08
Långlivade organiska föroreningar (EG) nr 850/20042016-09-30
Avgifter för prövning och tillsyn enl. miljöbalken SFS 1998:9402016-10-01
Miljösanktionsavgifter SFS 2012:2592016-10-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862016-10-01
Smittskyddslag SFS 2004:1682016-10-01
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132016-10-01
Fartygssäkerhetsförordning SFS 2003:4382016-10-10
REACH - Kemikalier, Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (EG) nr 1907/20062016-10-11
Drivmedelslag SFS 2011:3192016-10-18
Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2000:12016-10-20
Bekämpningsmedel KIFS 2008:32016-10-20
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-10-20
Skatteförfarandeförordning SFS 2011:12612016-10-20
Brottsbalken SFS 1962:7002016-11-01
Socialtjänstlag SFS 2001:4532016-11-01
Ellag SFS 1997:8572016-11-18
Vägtrafikregister SFS 2001:6502017-01-01
Bultpistol - UPPHÖRD AFS 1984:22017-01-01
Miljörapport NFS 2006:92017-01-01
Diskrimineringslag SFS 2008:5672017-01-01
Spikpistoler - UPPHÖRD AFS 1984:32017-01-01
Plan- och bygglag SFS 2010:9002017-01-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002017-01-18
Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården - UPPHÖRD SOSFS 2008:142017-03-01
Elsäkerhetslag SFS 2016:7322017-07-01
PPE - Personal protective equipment (utgår 2018) 89/686/EEC2018-04-21

Lagändringar (kommande)

2016-12-09 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Miljörapport NFS 2006:92017-01-01
Plan- och bygglag SFS 2010:9002017-01-01
Diskrimineringslag SFS 2008:5672017-01-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502017-01-01
Bultpistol - UPPHÖRD AFS 1984:22017-01-01
Spikpistoler - UPPHÖRD AFS 1984:32017-01-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002017-01-18
Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården - UPPHÖRD SOSFS 2008:142017-03-01
Elsäkerhetslag SFS 2016:7322017-07-01
PPE - Personal protective equipment (utgår 2018) 89/686/EEC2018-04-21
Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |   Om Lagpunkten   |   Kontakt   |   Support
Copyright 2005- P.Cap AB