EpostLösenord


Lagändringar från 2014-05-16

2014-05-16 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Konsumentköplagen SFS 1990:9322014-06-13
Marknadsföringslag SFS 2008:4862014-06-13
Strålskyddsförordning SFS 1988:2932014-06-15
Livsmedelshygien - EU Förordning (EG) nr 852/20042014-06-18
RoHS - begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektron 2011/65/EU2014-06-29
Artificiell optisk strålning AFS 2009:72014-07-01
Truckar, användning av AFS 2006:052014-07-01
Härdplaster i arbetet AFS 2005:182014-07-01
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:192014-07-01
Asbest - föreskrift AFS 2006:012014-07-01
Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:032014-07-01
Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:062014-07-01
Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:022014-07-01
Kemikalieolyckor, förebyggande av allvarliga - Föreskrift AFS 2005:192014-07-01
Ställningar AFS 2013:042014-07-01
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:8992014-07-01
*Upphör* Svavelhaltiga bränslen SFS 1998:9462014-07-01
Handel med läkemedel - Lag SFS 2009:3662014-07-01
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102014-07-01
Vägtrafikregister, Förordning om SFS 2001:6502014-07-01
Semesterlag SFS 1977:4802014-07-01
Arbetsmiljöförordning SFS 1977:11662014-07-01
Arbetstidsförordning SFS 1982:9012014-07-01
Anställningsskydd, Lag om (LAS) SFS 1982:802014-07-01
Utförande av personlig skyddsutrustning AFS 1996:72014-07-01
CLP - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG) nr 1272/20082014-07-01
Smältning och gjutning av metall AFS 1997:052014-07-01
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:032014-07-01
Arbete vid bildskärm AFS 1998:052014-07-01
Luftföroreningar och damm vid hantering av kvarts AFS 1992:162014-07-01
Svavelförordningen SFS 2014:5092014-07-01
*Upphör* Bly, hantering eller arbete med AFS 1992:172014-07-01
Utrustningar för explosionsfarlig miljö AFS 1995:52014-07-01
Smältsvetsning och termisk skärning AFS 1992:92014-07-01
Gasflaskor, märkning o typkontroll AFS 2001:042014-07-01
Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2003:032014-07-01
Stegar och arbetsbockar AFS 2004:032014-07-01
Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:012014-07-01
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker