EpostLösenord


Lagändringar från 2016-10-15

2016-10-15 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Drivmedelslag SFS 2011:3192016-10-18
Bekämpningsmedel KIFS 2008:32016-10-20
Skatteförfarandeförordning SFS 2011:12612016-10-20
Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2000:12016-10-20
Socialtjänstlag SFS 2001:4532016-11-01
Brottsbalken SFS 1962:7002016-11-01
Ellag SFS 1997:8572016-11-18
Aktiebolagslag SFS 2005:5512016-12-01
Årsredovisningslag SFS 1995:15542016-12-01
Byggregler Föreskrift och allmänna råd BFS 2011:62016-12-15
Arbetsmiljölag SFS 1977:11602016-12-31
Diskrimineringslag SFS 2008:5672017-01-01
Fartygssäkerhetsförordning SFS 2003:4382017-01-01
Kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., Förordning om SFS 2004:8652017-01-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002017-01-01
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser SFS 2016:11282017-01-01
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132017-01-01
Miljösanktionsavgifter SFS 2012:2592017-01-01
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102017-01-01
Plan- och bygglag SFS 2010:9002017-01-01
Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen SFS 2016:11292017-01-01
Hissar och vissa andra motordrivna anordningar BFS 2011:122017-01-01
Miljörapport NFS 2006:92017-01-01
Miljöbalken SFS 1998:8082017-01-01
Socialavgiftslag SFS 2000:9802017-01-01
Bultpistol - UPPHÖRD AFS 1984:22017-01-01
Spikpistoler - UPPHÖRD AFS 1984:32017-01-01
Hushållning med mark- och vattenområden... SFS 1998:8962017-01-01
Revisionslagen SFS 1999:10792017-01-01
Inkomstskattelag SFS 1999:12292017-01-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502017-01-01
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:8992017-01-01
Verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:9012017-01-01
Bokföringslag SFS 1999:10782017-01-01
Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården - UPPHÖRD SOSFS 2008:142017-03-01
Elsäkerhetslag SFS 2016:7322017-07-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442018-01-01
PPE - Personal protective equipment (utgår 2018) 89/686/EEC2018-04-21

Lagändringar (kommande)

2017-01-16 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården - UPPHÖRD SOSFS 2008:142017-03-01
Elsäkerhetslag SFS 2016:7322017-07-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442018-01-01
PPE - Personal protective equipment (utgår 2018) 89/686/EEC2018-04-21
Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |   Om Lagpunkten   |   Kontakt   |   Support
Copyright 2005- P.Cap AB