EpostLösenord


Lagändringar från 2016-02-15

2016-02-15 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:42016-03-01
*Upphör* Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 1993:172016-03-01
*Upphör* Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön AFS 1980:142016-03-01
*Upphör* Omvårdnadsarbete i enskilt hem AFS 1990:182016-03-01
Stickproppar och uttag för allmänbruk ELSÄK-FS 2015:12016-04-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002016-04-15
Patientsäkerhetsförordningen SFS 2010:13692016-04-15
Plan- och byggförordning SFS 2011:3382016-04-15
Elinstallatörsförordning SFS 1990:8062016-04-15
Energideklaration för byggnader - Förordning SFS 2006:15922016-04-15
Skydd mot olyckor - Förordning SFS 2003:7892016-04-15
***Elektrisk utrustning för explosionsfarlig miljö ELSÄK-FS 1995:62016-04-20
*Upphör* Utrustningar för explosionsfarlig miljö AFS 1995:52016-04-20
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer, föreskrift AFS 2016:42016-04-20
Hissar och vissa andra motordrivna anordningar BFS 2011:122016-04-20
Miljöbalken SFS 1998:8082016-05-01
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-05-01
Körkortsförordningen SFS 1998:9802016-05-01
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-05-01
Livsmedelslag SFS 2006:8042016-05-01
Livsmedelsförordning SFS 2006:8132016-05-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502016-05-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442016-05-01
Strålskyddslag SFS 1988:2202016-05-01
Anställningsskydd, Lag om (LAS) SFS 1982:802016-05-01
Brottsbalken SFS 1962:7002016-05-01
Elektrisk materiel SFS 1993:10682016-05-01
Trafikförordning SFS 1998:12762016-05-01
Mervärdesskattelag SFS 1994:2002016-05-01
Skatt på energi (lag) SFS 1994:17762016-05-01
Hygieniska gränsvärden AFS 2015:72016-06-01
Plan- och bygglag SFS 2010:9002016-06-01
***Hygieniska gränsvärden AFS 2011:182016-06-01
***Högfrekventa elektromagnetiska fält AFS 1987:22016-07-01
Elektromagnetiska fält, föreskrift AFS 2016:32016-07-01
Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2005:292016-07-01
Aktiebolagslag SFS 2005:5512016-09-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862016-09-01
Rätten till arbetstagares uppfinningar - Lag SFS 1949:3452016-09-01
Rättegången i arbetstvister, Lag om SFS 1974:3712016-09-01

Lagändringar (kommande)

2016-07-27 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Aktiebolagslag SFS 2005:5512016-09-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862016-09-01
Rätten till arbetstagares uppfinningar - Lag SFS 1949:3452016-09-01
Rättegången i arbetstvister, Lag om SFS 1974:3712016-09-01
Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |   Om Lagpunkten   |   Kontakt   |   Support
Copyright 2005- P.Cap AB