EpostLösenord


Lagändringar från 2014-06-16

2014-06-16 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Livsmedelshygien - EU Förordning (EG) nr 852/20042014-06-18
RoHS - begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektron 2011/65/EU2014-06-29
Kemikalieolyckor, förebyggande av allvarliga - Föreskrift AFS 2005:192014-07-01
Artificiell optisk strålning AFS 2009:72014-07-01
Truckar, användning av AFS 2006:052014-07-01
Asbest - föreskrift AFS 2006:012014-07-01
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102014-07-01
Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:022014-07-01
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker AFS 2005:012014-07-01
Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:062014-07-01
Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:032014-07-01
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:192014-07-01
Arbetstidsförordning SFS 1982:9012014-07-01
Anställningsskydd, Lag om (LAS) SFS 1982:802014-07-01
Handel med läkemedel - Lag SFS 2009:3662014-07-01
Vägtrafikregister, Förordning om SFS 2001:6502014-07-01
Semesterlag SFS 1977:4802014-07-01
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:8992014-07-01
Ställningar AFS 2013:042014-07-01
Arbetsmiljöförordning SFS 1977:11662014-07-01
*Upphör* Svavelhaltiga bränslen SFS 1998:9462014-07-01
Stegar och arbetsbockar AFS 2004:032014-07-01
Utrustningar för explosionsfarlig miljö AFS 1995:52014-07-01
Smältsvetsning och termisk skärning AFS 1992:92014-07-01
Smältning och gjutning av metall AFS 1997:052014-07-01
Utförande av personlig skyddsutrustning AFS 1996:72014-07-01
*Upphör* Bly, hantering eller arbete med AFS 1992:172014-07-01
CLP - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG) nr 1272/20082014-07-01
Härdplaster i arbetet AFS 2005:182014-07-01
Luftföroreningar och damm vid hantering av kvarts AFS 1992:162014-07-01
Svavelförordningen SFS 2014:5092014-07-01
Arbete vid bildskärm AFS 1998:052014-07-01
Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:012014-07-01
Syntetiska oorganiska fibrer AFS 2004:012014-07-01
Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:062014-07-01
Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2003:032014-07-01
Mast- och stolparbete AFS 2000:062014-07-01
Gasflaskor, märkning o typkontroll AFS 2001:042014-07-01
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:032014-07-01
Tryckbärande anordningar AFS 1999:042014-07-01
Plan- och byggförordning SFS 2011:3382014-07-02
Maskiner och andra tekniska anordningar (släppta efter 2009-12-29) AFS 2008:032014-07-16
Livsmedelslag SFS 2006:8042014-07-17
Studiestödslagen SFS 1999:13952014-07-17
Socialtjänstlag SFS 2001:4532014-07-17
Livsmedelsförordning SFS 2006:8132014-07