X

Anslut din bransch - till fördel för både medlemmar och organisation

Genom att ansluta din branschorganisation till vår tjänst får ni enkel tillgång till anpassade branschlaglistor. Medlemsföretagen kan enkelt och smidigt utgå från er aktuella branschlaglista som ni erbjuder gratis till dem. Vi har redan samarbete med ett antal branschföreningar där vi tillhandahåller både lagbevakning och branschanpassade laglistor online för alla medlemsföretag.

Fördelar för både föreningen och medlemmarna
  • Det ger ett mervärde för era medlemsföretag som sparar tid och pengar genom att slippa behöva anlita rådgivning på egen hand.
  • Det kan bidra till att locka fler företag att bli medlemmar i din branschorganisation.
  • Din organisation får även möjlighet att arbeta mer proaktivt med lagefterlevnaden i branschen.

Så går det till
Laglistorna tar vi fram i samarbete med varje branschförening genom ett lagråd med representanter från föreningen och oss. Tillsammans kontrollerar vi att vi redovisar och bevakar de lagar som är relevanta för din bransch. Vi ser sedan till att listan finns tillgänglig för medlemmarna och uppdateras löpande.


Allt det här ingår i ett branschmedlemskap

  • Ett lagråd
  • En branschanpassad laglista online
  • En egen branschsida
  • Utskick med ändrade lagar 2 ggr/år (lagar uppdateras löpande och kan ses direkt på branschsidan)
  • Nyhetsmail med uppdateringar till alla medlemmar
  • Avstämning varje månad mellan branschen och Lagpunkten
  • Möjlighet för företag som ännu inte är medlemmar i branschorganisationen att prova tjänsten i en månad, därefter krävs medlemskap i din förening för att använda tjänsten

Är du vd/ordförande eller kvalitetsansvarig för en branschförening? Kontakta oss för mer info och för att ansluta din organisation.

Lagpunkten direct
Om ni som bransch vill ge era medlemmar den bästa servicen på lagbevakning - klicka här