X

Lagbevakning för ditt företag

Alla företag är skyldiga att följa de lagar som finns. Lagarna uppdateras, förändras och utgår och det är viktigt att man som ansvarig för en verksamhet håller sig á jour med vad en ändring innebär.

Genom Lagpunktens samarbeten med många olika branscher har vårt system unik möjlighet att ge dig en bra start i ditt lagbevakningsarbete. Du behöver inte hålla reda på lagar som inte är relevanta utan Lagpunkten hjälper dig att bevaka endast de lagar som är aktuella för din typ av företag.

Du får regelbundet mail om förändringar och din laglista avspeglar det som tillkommit, ändrats eller ta bort.

Med Lagpunkten förenklar du och spar tid samtidigt som lagbevakningen kvalitetssäkras. Om ni är miljöcertifierade underlättas arbetet ytterligare genom att de listor och rapporter som krävs tas fram automatiskt från Lagpunkten.

Lagpunkten bevakar EU-lagstiftning, svenska lagar, förordningar och föreskrifter.

Miljölagstiftning

Arbetsmiljölagsiftning