X

Nyhetslista

Publicerad den 19 mars 2020

11 nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach

11 nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir därmed tillståndspliktiga.

Ämnen som har förts upp på bilaga XIV den 6 februari 2020

Tillstånd krävs från och med 27 februari 2023

• 1,2-Bensendikarboxylsyra, dihexylester, grenad och linjär EG-nr: 271-093-5 CAS-nr: 68515-50-4
• Dihexylftalat EG-nr: 201-559-5 CAS-nr: 84-75-3
• 1,2-bensendikarboxylsyra, di-C6-10-alkylestrar, 1,2-bensendikarboxylsyra, blandade dekyl-, hexyl- och oktyldiestrar med ≥ 0,3 % dihexylftalat (EG-nr 201-559-5) EG-nr: 271-094-0, 272-013-1 CAS-nr: 68515-51-5, 68648-93-1

Tillstånd krävs från och med 27 maj 2023

• Trixylylfosfat EG-nr: 246-677-8 CAS-nr: 25155-23-1
• Natriumperborat, perborsyra, natriumsalt EG-nr: 239-172-9, 234-390-0 CAS-nr: –
• Natriumperoxometaborat EG-nr: 231-556-4 CAS-nr: 7632-04-4

Tillstånd krävs från och med 27 augusti 2023

• 5-sek-butyl-2-(2,4-dimetylcyklohex-3-en-1- yl) -5-metyl-1,3-dioxan [1], 5-sek-butyl-2- (4,6-dimetylcyklohex-3-en-1-yl) -5-metyl- 1,3-dioxan [2] [som omfattar alla enskilda stereoisomerer av [1] och [2] eller en kombination av dessa] EG-nr: – CAS-nr: –
Tillstånd krävs från och med 27 november 2023
• 2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-diterpentylfenol (UV-328) EG-nr: 247-384-8 CAS-nr: 25973-55-1
• 2,4-di-tert-butyl-6-(5-klorbensotriazol-2-yl) fenol (UV-327) EG-nr: 223-383-8 CAS-nr: 3864-99-1
• 2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- (sek-butyl)fenol (UV-350) EG-nr: 253-037-1 CAS-nr: 36437-37-3
• 2-Bensotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320) EG-nr: 223-346-6 CAS-nr: 3846-71-7

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på bilaga XIV?

I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC). Ämnena på bilaga XIV finns även på Kandidatförteckningen.

Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (493)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2020, Regeländring

Tags: kemikalier , Reach

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här