X

Nyhetslista

Publicerad den 14 maj 2021

Ändring i föreskrifter för biodrivmedel och biobränslen

Ändring i föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten har nu ändrat i föreskrifterna eftersom gasformigt biobränsle och annat motorbränsle framställt av biomassa sedan den 1 januari 2021 omfattas av krav på anläggningsbesked för att få skattebefrielse.

Ändringen innebär att aktörer som är skatteskyldiga för något av följande:

  • gasformigt biobränsle (biogas)
  • annat biobränsle som framställts av biomassa

ska sätta upp ett kontrollsystem för att säkerställa att bränslet inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor. Dessa aktörer kommer att behöva ansöka om anläggningsbesked.

Aktörer som idag har anläggningsbesked för biodrivmedel (i avseende av biogas) och som även kommer att vara skatteskyldiga för biogas för uppvärmning, behöver anmäla om väsentlig ändring i kontrollsystemet.

På grund av lagändringen (2010:598) har föreskrifter (STEMFS 2011:2) ändrats.

Detaljerad beskrivning av ändringar i föreskrift

Denna ändring i föreskrifter om hållbarhetskriterier (STEMFS 2021:6) gäller från 10 maj 2021. Ändringar består dels av nya paragrafer 2 kap. 4 a §, 5 a § och 3 kap. 1 a § tillkommer i föreskrifterna, dels ändring i lydelse i paragrafer 2 kap. 2-5 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 9-10 §§ dels att rubriken närmast 2 kap. 3 § och rubriken 4 kap. 9 § har följande lydelse, hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod respektive Oberoende granskning vid hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (108)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2021

Tags: biodrivmedel

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här