X

Nyhetslista

Publicerad den 18 december 2018

Ändringar i avfallslagstiftningen

Regeringen har beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avfallsförordningen, industriutsläppsförordningen och förordningen om producentansvar för elutrustning, med anledning av en formell underrättelse från EU-kommissionen. Förslagen innebär:

• Tillsyn ska ske regelbundet även i fråga om små verksamheter.
• Anmälningspliktiga verksamheter måste föreläggas att vidta vissa försiktighetsmått.
• Den som hanterar avfall i en yrkesmässig verksamhet och lämnar avfallet till någon annan måste kontrollera att mottagaren har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för att få hantera avfallet.
• Tillämpningen av miljöbalkens krav på att använda ”bästa möjliga teknik” får inte innebära en sämre teknik än det som motsvarar EU-rättens krav på ”bästa tillgängliga teknik”.
• När en länsstyrelse sammanställer de kommunala avfallsplanerna behöver länsstyrelsen inte analysera länets avfallsbehandlingskapacitet.
• Hänvisningar till EU-bestämmelser uppdateras.

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2019.


Betygsätt artikel:
3.0
Kommentarer (0)Antal visningar (474)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2018, Regeländring

Tags: avfall

Skriv ut

Fler länkar

x

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här