X

Nyhetslista

Publicerad den 18 december 2018

Ändringar i avfallslagstiftningen

Regeringen har beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avfallsförordningen, industriutsläppsförordningen och förordningen om producentansvar för elutrustning, med anledning av en formell underrättelse från EU-kommissionen. Förslagen innebär:

• Tillsyn ska ske regelbundet även i fråga om små verksamheter.
• Anmälningspliktiga verksamheter måste föreläggas att vidta vissa försiktighetsmått.
• Den som hanterar avfall i en yrkesmässig verksamhet och lämnar avfallet till någon annan måste kontrollera att mottagaren har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för att få hantera avfallet.
• Tillämpningen av miljöbalkens krav på att använda ”bästa möjliga teknik” får inte innebära en sämre teknik än det som motsvarar EU-rättens krav på ”bästa tillgängliga teknik”.
• När en länsstyrelse sammanställer de kommunala avfallsplanerna behöver länsstyrelsen inte analysera länets avfallsbehandlingskapacitet.
• Hänvisningar till EU-bestämmelser uppdateras.

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2019.


Betygsätt artikel:
3.0
Kommentarer (0)Antal visningar (824)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2018, Regeländring

Tags: avfall

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här