X

Nyhetslista

Publicerad den 28 maj 2020

Ändringar i energihushållningsregler flyttas till 1 september

Boverket har utrett ändringar i energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR. Innan Boverket kan fatta beslut om ändringar i avsnitt 9 BBR krävs att regeringen fattar beslut om ändringar i plan- och byggförordningen.

Beslutsprocessen om ändring i plan- och byggförordningen har dragit ut på tiden. Boverket måste därför flytta fram det planerade ikraftträdandet av BBR från den 1 juli 2020 till den 1 september 2020.

Boverkets förslag till ändringar i BBR har varit ute på remiss och anmälts till EU. Förslaget innebär bland annat att viktningsfaktorer införs för att beräkna byggnaders primärenergital och att kravnivåerna justeras. Ändringarna baseras på en ny föreslagen formulering i plan- och byggförordningen, som styr vad Boverket kan reglera i BBR. Boverket kan därför inte fatta beslut om ändringarna i BBR innan regeringen har fattat beslut om ändringarna i plan- och byggförordningen.

På grund av fördröjningen har Boverket flyttat fram det planerade ikraftträdandet till den 1 september 2020. Innan Boverket har stöd för ändringarna i överordnade regler finns inte förutsättningar att fatta beslut om dem. Boverket måste ha rättssäkra beslutsprocesser och slutligt beslut om reglerna i BBR måste tas i god tid före ikraftträdandet för att berörda aktörer ska få möjlighet till framförhållning inför ikraftträdandet. Enligt tidigare planering skulle reglerna träda i kraft den 1 juli 2020.

Boverket inväntar beslut om ändring i plan- och byggförordningen och arbetar för att få till beslut och ikraftträdande enligt den nya planeringen.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (236)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2020, Regeländring

Tags: energi

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här