X

Nyhetslista

Publicerad den 14 december 2018

Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel

Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Ändringen innebär ökade hållbarhetskrav för vissa råvaror och ger Energimyndigheten anvisningar vid bedömningen av om ett ämne ska anses vara en restprodukt eller inte.

I EU:s förnybartdirektiv och i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen finns bestämmelser om att biodrivmedel och flytande biobränslen måste vara hållbara enligt vissa fastställda kriterier för att få sättas på marknaden. Bland annat finns det krav på att ämnen som inte anses vara restprodukter ska kunna spåras tillbaka till odlingsmark samt krav på bränslets växthusgasprestanda.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (641)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2018, Regeländring

Tags: biodrivmedel

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenÖkade hållbarhetskrav för biodrivmedel och flytande biobränslen

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här