X

Nyhetslista

Publicerad den 30 november 2017

Anpassning till EU:s förordning om gasanordningar

För att anpassa svensk lagstiftning till EU förordningen om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen lämnas ett förslag till en ny lag och förordning.

Genom promemoria lämnas förslag till en ny lag, en ny förordning och en förordningsändring. Syftet med författningsändringarna är att anpassa svensk rätt till EU förordningen 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar).

Förordningen, som ersätter det tidigare direktivet på området, innehåller bland annat de krav som ställs på utformningen av gasanordningar och tillbehör för att dessa ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. Kraven på gasanordningar och tillbehör är i allt väsentligt desamma som tidigare.

I en ny förordning utses Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket till marknadskontrollmyndigheter.

Marknadskontrollmyndigheterna ska bland annat få meddela de förelägganden och förbud som behövs för att regelverket ska följas.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (888)

Författare:

Kategorier: Nyheter november 2017, Regeländring

Tags: gas

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenAnpassning till EU:s förordning om gasanordningar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här