X

Nyhetslista

Publicerad den 21 september 2017

Bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och högre krav på fiskförsäljarnas märkning och dokumentation för att komma till rätta med problemet.

Fisk med hög halt av miljögifterna dioxin och PCB får säljas i Sverige, men inte i de flesta andra EU-länder. Det beror på att Sverige har ett undantag från EU:s regler för försäljning av viss fisk med halter av dioxiner och PCB som överskrider EU:s gränsvärde. Villkoret för att Sverige ska få ha undantag från EU:s regler är att Sveriges konsumenter informeras aktivt om riskerna med att äta denna fisk.

Trots att det är förbjudet förekommer det ändå att fisken säljs till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår därför flera åtgärder som ska förbättra Sveriges kontroll av fisk och fiskeriprodukter som överskrider EU:s gränsvärden för dioxin och PCB.

Flera myndigheter är i dag inblandade i olika delar av kontrollen av produktionskedjan. Kontroller utförs inte tillräckligt regelbundet och företagen brister i sin egenkontroll. Framför allt när det gäller spårbarheten av fisken mellan olika led i produktions- och försäljningskedjan och märkning av produkterna.

Livsmedelsverket föreslår därför en rad åtgärder som bland annat innefattar:

• Nya sätt för informationsöverföring kontrollmyndigheter emellan inklusive ett effektivare utnyttjande av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) digitala spårbarhetsdatabas.
• Förslag till ny kontrollorganisation när det gäller kontroll av primärproducenter som bedriver fiske i havet.
• Utökade märkningskrav för fisk fångad i vattendrag som mynnar ut i Östersjön. För bearbetade fiskeriprodukter ska detta utredas vidare.
• Ökade dokumentationskrav för livsmedelsföretag som tar emot eller till andra livsmedelsföretag levererar viss fisk och fiskeriprodukter från Östersjöområdet.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (981)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2017

Tags: fisk , pcb , dioxin

Skriv ut

Fler länkar

  • Livsmedelsverket Nya förslag för bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här