X

Nyhetslista

Publicerad den 8 september 2020

Behandling av farligt avfall rapporteras på nytt sätt från 1 november

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter, som behandlare av avfall, ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Regeringen har beslutat om regelförändringar som innebär en utökad anteckningsskyldighet för alla verksamhetsutövare som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Reglerna börjar gälla den 1 augusti men först från den 1 november ska verksamhetsutövarna börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Enbart uppgifter om farligt avfall ska rapporteras in till avfallsregistret. I ett fall ska även icke-farligt avfall antecknas. Det enda icke-farliga avfall som ska rapporteras är den mängd som uppstår efter att farligt avfall har behandlats.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter saknar idag verktyg för att spåra flödet av farligt avfall. Det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (262)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2020, Regeländring

Tags: avfall

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här