X

Nyhetslista

Publicerad den 18 juni 2018

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.

Boverkets energihushållningsregler påverkar reglerna för nära-nollenergibyggnader och reglerna för energideklarationer. Metoden för att fastställa och beräkna en byggnads energiprestanda ändrades 2017 från specifik energianvändning till primärenergital främst med anledning av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda och krav på nära-nollenergibyggnader. När övergångsperioden för avsnitt 9 nu förlängas innebär det att fram till årsskiftet kan antingen specifik energianvändning eller primärenergital användas när en byggnads energiprestanda ska fastställas.

Reglerna om energihushållning i avsnitt 9 BBR har nära samband med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN). Därför kommer också övergångsbestämmelserna för (BEN) att förlängas fram till den 1 januari 2019.

Det är många förändringar på gång inom energiområdet. Boverket går för närvarande igenom remissvaren som gäller skärpningar av kravnivån för byggnaders energiprestanda enligt EU:s krav på nära-nollenergibyggnader. Samtidigt har EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ändrats. Boverket ska därför också utreda vilka ändringar det omarbetade direktivet medför för svenska regler.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1044)
Skriv ut

Fler länkar

  • Boverket Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här