X

Nyhetslista

Publicerad den 4 september 2017

Brist på kunskap om PFAS i konsumentprodukter

Kemikalieinspektionen har i samarbete med Nordiska kemikaliegruppen (NKG) analyserat högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i konsumentprodukter. Halterna av sådana PFAS som man vet används i konsumentprodukter har jämförts med den totala halten av högfluorerade ämnen i produkterna. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.

Studien visar att det finns ett stort kunskapsglapp om användningen av PFAS. Studien ges ut av Nordiska ministerrådet och är en uppföljning av ett tidigare projekt som genomfördes av Nordiska Riskvärderingsgruppen 2015. Då analyserades olika hushållsprodukter, till exempel köksredskap som stekpannor och muffinsplåtar, men också popcornspåsar, skidvalla och impregneringsspray för textil. Produkterna analyserades för innehåll av kända individuella PFAS.

I den nya studien har samma produkter analyserats för att se det totala innehållet av högfluorerade ämnen genom att mäta de totala halterna av organisk fluor. Ytterligare produkter har även analyserats, till exempel kläder och skor. De nya analyserna visar att halterna av de individuella PFAS som det finns kunskap om endast står för en mycket liten del av det totala innehållet organisk fluor i produkterna. Det betyder att det saknas kunskap om de flesta PFAS som används i de analyserade produkterna.

Studien visar också att det behövs bättre analysmetoder för att mäta den totala halten organisk fluor. Den metod som används idag är under utveckling och fungerar till exempel ännu inte för att analysera impregneringssprayer och vaxer.

Högfluorerade ämnen (PFAS) är en stor grupp ämnen som används både inom industrin och i konsumentprodukter. Det finns tusentals PFAS på världsmarknaden, men många av dem vet man väldigt lite om. Bland annat saknas kunskap om var och hur alla PFAS används. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön, många är vattenlösliga och rörliga i marken och flera ansamlas dessutom i levande organismer. Höga halter av högfluorerade ämnen har hittats i mark och vatten i Sverige. Ämnena har framförallt spridits i miljön nära flygplatser och brandövningsplatser samt i områden där brandsläckning har skett. Utsläppen har i en del fall lett till att dricksvatten förorenats och att vattentäkter behövt stängas.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (967)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2017

Tags: pfas , högfluorerande

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här