X

Nyhetslista

Publicerad den 13 juni 2018

Brister i märkningen av många kemiska produkter

Inspektörer från 117 kommuner har tillsammans med Kemikalieinspektionen granskat märkningar och förpackningar för kemiska produkter. Brister upptäcktes på mer än var tionde produkt. Cirka 24 000 produkter kontrollerades i projektet, bland annat tvättmedel, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter och färger.

Kemiska produkter som säljs till konsumenter kan exempelvis vara brandfarliga, orsaka ögonskador eller vara frätande. Dessa skadliga egenskaper ska anges på produktens förpackning i form av symboler med röd ram och beskrivande text.

I samverkansprojektet som genomfördes under hösten 2017 har kommunernas inspektörer kontrollerat cirka 24 000 kemiska produkter på 1 400 företag. Kontrollerna gjordes bland annat i butiker, på varuhus och hos grossister. Inspektörerna upptäckte brister i märkningar eller förpackningar för omkring 2 600 produkter, vilket innebär att 11 procent av de kontrollerade produkterna hade brister.

Den vanligaste bristen var att produkter såldes med en äldre typ av faromärkning som inte längre får finnas till försäljning. När det gäller de produkterna får användarna information om produkternas faror via den äldre märkningen, trots att dagens märkningskrav inte är uppfyllda.

Många kemiska produkter saknade också märkning på svenska, barnskyddande förslutning som ska försvåra för barn att komma åt innehållet samt kännbar varningsmärkning för personer med nedsatt syn.

När kommunerna hittade brister vid inspektionerna, så säkerställde de att företagen åtgärdade dessa. I de flesta fall tog företagen själva bort produkterna från försäljning direkt när de fick information om bristerna. En del av bristerna var mer allvarliga och ledde till någon form av sanktion, antingen ett beslut om miljösanktionsavgift eller att kommunen skickade en anmälan till åklagare om misstänkt miljöbrott.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (711)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2018, Projekt

Tags: märkning , kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här