X

Nyhetslista

28

apr

2017

Starkt motstånd mot lagförslag om mikroplaster

Författare:
Regeringens förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetika möter kraftigt motstånd från remissinstanser och oppositionspartier.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1047)
Betyg: Inga betyg

26

apr

2017

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017

Författare:
Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till år 2020 kommer miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att nås eller vara nära att nås. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål, visar 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1009)
Betyg: Inga betyg

26

apr

2017

Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter

Författare:
Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1018)
Betyg: Inga betyg

25

apr

2017

Tekniken som kan revolutionera textilåtervinningen

Författare:
Automatisk istället för manuell sortering ger nya möjligheter för ökad textilåtervinning. I en unik pilotanläggning i Avesta är nu en trettio meter lång maskin på plats som med hjälp av optiska sensorer kan sortera textilier utifrån olika fiberinnehåll.
Kommentarer (0)
Antal visningar (999)
Betyg: Inga betyg

25

apr

2017

Marknadskontroll av däck

Författare:
Energimyndigheten deltar i det EU-finansierade projektet MStyr15 som startades i mars 2016 och ska löpa i 24 månader fram till februari 2018. MStyr15 är ett samarbetsprojekt mellan femton marknadskontrollmyndigheter i EU och Turkiet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1089)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här