X

Nyhetslista

30

apr

2020

EU-förordning om medicintekniska produkter skjuts upp

Författare:
EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) skulle börja tillämpas den 26 maj 2020. Till följd av MDR:s komplexitet och utbrottet av covid-19 har EU-parlamentet och rådet beslutat att tillämpningen av MDR ska flyttas fram ett år och i stället börja tillämpas den 26 maj 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (220)
Betyg: Inga betyg

29

apr

2020

Vissa ändringar i avfallsskattelagen

Författare:
I propositionen föreslås att skatt som betalats för avfall som deponerats eller förvarats på en anläggning som inte längre är skattepliktig ska återbetalas för det avfall som förs ut från en sådan anläggning under vissa villkor.
Kommentarer (0)
Antal visningar (239)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter april 2020

Tags:

28

apr

2020

Nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosoler

Författare:
Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis.
Kommentarer (0)
Antal visningar (281)
Betyg: Inga betyg

27

apr

2020

14 nya ämnen blir narkotika

Författare:
28 april träder beslut om narkotikaklassning av 14 nya ämnen utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (253)
Betyg: Inga betyg

27

apr

2020

Tillfälliga regler för desinfektionsmedel

Författare:
Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Istället för svenska accepteras även danska, engelska eller norska. Föreskrifterna träder i kraft den 9 april och gäller till och med den 30 december. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.
Kommentarer (0)
Antal visningar (208)
Betyg: Inga betyg
123
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här