X

Nyhetslista

30

dec

2016

Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark

Författare: Anonym

För beräkningsverktyget har arbetet bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de bakgrundsdata som ligger till grund för dessa samt beräkning av generella riktvärden för fler ämnen.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1106)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter december 2016

Tags:

30

dec

2016

Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn

Författare: Anonym

Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av kosmetiska produkter riktade till barn följs ute i butikerna. Projektet beräknas pågå fram till mars 2017, då en tillsynsrapport byggd på kommunernas resultat publiceras.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1125)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter december 2016

Tags:

9

dec

2016

Hantering av textilier

Författare: Anonym

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för hur hanteringen av textilier kan göras mer hållbar. Förslagen ska styra mot lång livslängd och ökad återanvändning av textilier och materialåtervinning av textilavfall, giftfria kretslopp samt en mer hållbar konsumtion och produktion.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1296)
Betyg: Inga betyg

6

dec

2016

Dispens för professionell användning av antifoulingprodukter

Författare: Anonym

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för professionell användning av tio båtbottenfärger, så kallade antifoulingprodukter. Dispenserna gäller vid tre varv för behandling av kommersiella fartyg i internationell trafik.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1057)
Betyg: Inga betyg

6

dec

2016

Godkännanden för växtskyddsmedel med glyfosat och talgamin återkallas

Författare: Anonym

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för elva växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och tillsatsämnet talgamin (POEA). Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att talgamin inte längre får finnas i växtskyddsmedel med det verksamma ämnet glyfosat.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1144)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här