X

Nyhetslista

29

dec

2017

Ändring av kraven för certifiering av funktionskontrollanter OVK

Författare:
Många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Dessutom har bostadsbyggandet ökat påtagligt, vilket ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Tillgången på funktionskontrollanter behöver kunna säkerställas för framtiden och därför ändras kraven på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1020)
Betyg: Inga betyg

29

dec

2017

Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

Författare:
Boverket presenterar två åtgärdsförslag vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare. Det ena åtgärdsförslaget är att anmälningsplikten i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF utökas så att samtliga byten av fastbränsleanordningar ska anmälas till kommunen. Det andra åtgärdsförslaget är att införa en skrotningspremie som ges för pannor eller rumsvärmare tillverkade år 2007 eller tidigare och för vilken ett skrotningsintyg finns utfärdat.
Kommentarer (0)
Antal visningar (902)
Betyg: Inga betyg

28

dec

2017

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Författare:
Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Nyligen presenterades ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som tidigare. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar och följer upp sina föreskrifter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1085)
Betyg: Inga betyg

28

dec

2017

Nya föreskrifter för trycksatta anordningar från 1 december

Författare:
Den 1 december började de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Nu samlas kraven i en och samma föreskrift.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1091)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2017

EU förlänger godkännandet för glyfosat i fem år

Författare:
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Godkännandet kommer att gälla i fem år.
Kommentarer (0)
Antal visningar (822)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här