X

Nyhetslista

23

dec

2019

EU stoppar växtskyddsmedel med klorpyrifos

Författare:
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (381)
Betyg: Inga betyg

23

dec

2019

Nya regler för att skydda växter

Författare:
Från den 14 december finns det nya regler för alla EU-länder om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. Reglerna har tagits fram för att bättre skydda EU:s växtproduktion, skog, naturområden och andra växtmiljöer från hot i form av växtskadegörare som ännu inte är spridda inom EU.
Kommentarer (0)
Antal visningar (363)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2019

Nya bestämmelser gällande biobränslen

Författare:
Förnybartdirektivet har förändrats och bestämmelserna utökats. Det innebär att fler aktörer inom biobränslen kommer att omfattas av hållbarhetskriterier. En stor andel av Sveriges producenter och användare av biobränslen måste göra anpassningar för att kunna uppfylla kraven som träder i kraft i mitten av 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (368)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2019

Nya förordningar för ekodesign och energimärkning

Författare:
Nu ska energikrävande produkter bli ännu mer effektiva och de ska även bli lättare att reparera och återvinna. Dessutom kommer energimärkningen att bli både tydligare och bättre på att främja energieffektiva produkter. Nu har EU publicerat nya ekodesign- och energimärkningsförordningar som ska göra detta möjligt.
Kommentarer (0)
Antal visningar (355)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2019

Farliga ämnen på jobbet

Författare:
Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet olyckor, sjukdomar och dödsfall.
Kommentarer (0)
Antal visningar (365)
Betyg: 5.0
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här