X

Nyhetslista

18

dec

2020

Några viktiga förbud och regler 2021

Författare:
Kemikalieinspektionen informerar om några av de kommande förbud och regeländringar som träder i kraft under 2021. Det gäller bland annat krav på att lämna giftinformation till Echa och förbud mot impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten.
Kommentarer (0)
Antal visningar (175)
Betyg: Inga betyg

18

dec

2020

Tillfälliga regler om desinfektionsmedel förlängs

Författare:
Med anledning av den fortsatta smittspridningen av covid-19 har Kemikalieinspektionen beslutat att förlänga tillfälliga undantag för desinfektionsmedel. Myndigheten förlänger också ställningstagandet om att inte kontrollera kravet om att finnas med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (180)
Betyg: Inga betyg

18

dec

2020

Brister i registrering av ämnen

Författare:
En granskning av nästan 1 200 kemiska ämnen som europeiska myndigheter har gjort visar på brister i registreringen av 15 procent av ämnena. Enligt Reach-förordningen ska ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ett ton registreras hos EU:s kemikaliemyndighet Echa.
Kommentarer (0)
Antal visningar (163)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2020

Stoppregel för elcertifikatsystemet

Författare:
Riksdagen har beslutat om svensk stoppregel. Beslutet innebär även att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035.
Kommentarer (0)
Antal visningar (180)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2020

Nya krav på biomotorbränsle för skattebefrielse

Författare:
Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle gjort av biomassa eller biogas och biogasol måste lämna in anläggningsbesked för att få skattebefrielse.
Kommentarer (0)
Antal visningar (142)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här