X

Nyhetslista

3

jan

2020

Energimärkningen på armaturer tas bort

Författare:
Från och med 25 december 2019 ska armaturer för belysning inte längre vara energimärkta.
Kommentarer (0)
Antal visningar (364)
Betyg: Inga betyg

3

jan

2020

Skatt på plastbärkassar

Författare:
Regeringens förslag om att införa en skatt på plastbärkassar har lämnats till riksdagen. Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 7 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse.
Kommentarer (0)
Antal visningar (369)
Betyg: Inga betyg

3

jan

2020

Kapaciteten för allvarliga växtskadegörare stärks

Författare:
Hotet att nya allvarliga växtskadegörare ska etablera sig i Sverige och Europa har ökat de senaste åren. Ökningen beror främst på ökad global handel, ökat resande och ett varmare klimat där skadegörarna trivs. På EU-nivå finns ny lagstiftning på plats för att motverka denna trend. De nya EU-förordningarna ökar behovet av diagnoser av växtskadegörare och regeringen har därför beslutat att utreda hur Sverige på bästa sätt kan klara kraven avseende diagnoser av växtskadegörare.
Kommentarer (0)
Antal visningar (288)
Betyg: Inga betyg

2

jan

2020

Barnkonventionen blir svensk lag

Författare:
Idag den 1 januari blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

Kommentarer (0)
Antal visningar (363)
Betyg: Inga betyg

2

jan

2020

Gemensam satsning mot explosiva varor

Författare:
Regeringen har gett sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att förebygga och förhindra den illegala införseln av explosiva varor.
Kommentarer (0)
Antal visningar (299)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här