X

Nyhetslista

14

jul

2017

Tillsynsprojekt biocidbehandlade varor

Författare:
Kemikalieinspektionen driver nu ett tillsynsprojekt för att kontrollera om företagen följer reglerna som gäller för biocidbehandlade varor. KemI kommer kontrollera att man har den märkning som krävs, såsom att den är på svenska, att den innehåller uppgift om det verksamma ämnet och att detta ämne är godkänt för denna användning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1067)
Betyg: Inga betyg

12

jul

2017

Föreskrifterna om högtryckssprutning upphävs

Författare:
Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54 upphävs genom AFS 2017:1. Reglerna slutar gälla den sista juni 2017, eftersom det finns nyare regler som högtrycksutrustningarna omfattas av, främst SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete och reglerna om arbetsutrustning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1289)
Betyg: Inga betyg

11

jul

2017

Ändrade regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

Författare:
De svenska regler som innebär att man behöver ha tillstånd för att yrkesmässigt överlåta och privat hantera särskilt farliga kemiska produkter ändras från den 1 juni i år. Ändringarna handlar om vilka faroklasser som ska omfattas av begreppet särskilt farliga kemiska produkter och vilka produkter som ska vara undantagna från reglerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1089)
Betyg: Inga betyg

11

jul

2017

Slutdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Författare:
Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (874)
Betyg: Inga betyg

10

jul

2017

Ekologiskt odlad spannmål ökar

Författare:
Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 280 000 ton under 2016. Det motsvarar en tjugondel av den totala spannmålsskörden.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1209)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här