X

Nyhetslista

25

jun

2018

Miljösanktionsavgift för fartygsbränslen med för hög svavelhalt

Författare:
Regeringen har beslutat att en miljösanktionsavgift ska betalas av den som bryter mot bestämmelserna om högsta tillåtna svavelhalt i fartygsbränsle. Dessa sanktioner bidrar till att minska utsläppen av föroreningar från den kommersiella sjöfarten och till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor.
Kommentarer (0)
Antal visningar (774)
Betyg: Inga betyg

20

jun

2018

Regler om ammoniumsalter i cellulosaisolering börjar gälla

Författare:
Från och med den 14 juli 2018 får oorganiska ammoniumsalter inte släppas ut på marknaden eller användas i blandningar och varor av cellulosaisolering om de släpper ifrån sig ammoniak i vissa koncentrationer.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1023)
Betyg: Inga betyg

20

jun

2018

Miljöinformation om drivmedel

Författare:
I propositionen föreslås att regeringen eller berörd myndighet får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel är skyldig att informera konsumenter om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (832)
Betyg: Inga betyg

20

jun

2018

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Författare:
Propositionen innehåller förslag till lagar med kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om energimärkning och en EU-förordning om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (813)
Betyg: Inga betyg

20

jun

2018

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Författare:
EU:s nya dataskyddsdirektiv kommer i huvudsak att genomföras genom brottsdatalagen. Den lagen kommer att vara generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning. För myndigheterna i rättskedjan krävs viss särreglering som även i fortsättningen kommer att finnas i särskilda registerförfattningar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (832)
Betyg: Inga betyg
12345
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här