X

Nyhetslista

20

jun

2019

Höjda bötesstraff för företag

Författare:
Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (554)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter juni 2019

Tags: brott

20

jun

2019

Förslag om skatt på plastbärkassar

Författare:
Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag på en skatt på plastbärkassar. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och minska spridningen av mikroplaster i naturen. Förslaget finns med i Januariavtalet och remitteras som en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (495)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter juni 2019

Tags:

19

jun

2019

Ändring av klassificering av farligt avfall

Författare:
Regeringen har beslutat om en ändring i avfallsförordningen som innebär att när avfall ska klassificeras ska man börja med att bedöma om avfallet har farliga egenskaper och därefter välja lämplig avfallskod.
Kommentarer (0)
Antal visningar (570)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter juni 2019

Tags: avfall

19

jun

2019

Förslag till ändringar i strålskyddslagen

Författare:
För att genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) ska vara fullständigt krävs ändringar i strålskyddslagen. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sin slutrapport till regeringen, där myndigheten föreslår att strålskyddslagen justeras så att även egenföretagare omfattas av den. I rapporten föreslår myndigheten även att det införs bestämmelser om lokala säkerhetsnämnder vid större verksamheter med joniserande strålning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (666)
Betyg: Inga betyg

18

jun

2019

Vissa undantag från förbud mot kvicksilver förlängs

Författare:
Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa undantag från förbudet mot kvicksilver med ytterligare tre år.
Kommentarer (0)
Antal visningar (544)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här