X

Nyhetslista

23

jun

2021

Ställningstagandet för desinfektionsmedel förlängs inte

Författare:
Kemikalieinspektionen har under en period accepterat tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Kemikalieinspektionen kommer inte att förlänga ställningstagandet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (43)
Betyg: Inga betyg

23

jun

2021

Brister i desinfektionsmedel efter ökad försäljning

Författare:
Coronapandemin ledde till att tillverkningen och importen av desinfektionsmedel ökade med flera hundra procent förra året, visar statistik från Kemikalieinspektionen. Många nya aktörer och produkter kom ut på marknaden och vid myndighetens kontroller har många produkter med brister upptäckts.
Kommentarer (0)
Antal visningar (52)
Betyg: Inga betyg

23

jun

2021

Regler om IMD träder i kraft 1 juli

Författare:
Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation.
Kommentarer (0)
Antal visningar (53)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter juni 2021

Tags: energi, bostad

23

jun

2021

Beslut om stängda framdörrar/barriärskydd på bussar

Författare:
Under nu rådande omständigheter kommer Arbetsmiljöverket inte ändra tidigare fattade beslut riktade till bussföretag. Detta gäller även om regeringens plan, om att lätta vissa restriktioner som berör resande och kollektivtrafik under sommaren genomförs.
Kommentarer (0)
Antal visningar (51)
Betyg: Inga betyg

17

jun

2021

Fortsatt EU-godkännande av glyfosat i växtskyddsmedel

Författare:
Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel och det nuvarande EU-godkännandet av det verksamma ämnet i växtskyddsmedel går ut i december 2022. Nu har en utvärderingsgrupp bestående av myndigheter från fyra EU-länder kommit fram till att glyfosat lever upp till gällande lagkrav och föreslår därför att godkännandet förlängs.
Kommentarer (0)
Antal visningar (52)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här