X

Nyhetslista

11

maj

2017

Ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter

Författare:
Regeringen har tagit beslut om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017.
Kommentarer (0)
Antal visningar (819)
Betyg: Inga betyg

11

maj

2017

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret

Författare:
Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska ämnen och produkter som
tillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används.

Kommentarer (0)
Antal visningar (767)
Betyg: Inga betyg

11

maj

2017

Äldre märkning upphör att gälla

Författare:
Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som köps eller säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (860)
Betyg: Inga betyg

11

maj

2017

Nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Författare:
Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. I samband med den arbetsmiljöstrategi som regeringen presenterade förra året tillsattes två utredningar som har överlämnats nu.
Kommentarer (0)
Antal visningar (707)
Betyg: Inga betyg

10

maj

2017

Regeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier

Författare:
I betänkandet ”Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar” föreslås att regeringen inrättar ett centrum för substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (672)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter maj 2017

Tags: kemikalier

1234

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här