X

Nyhetslista

11

maj

2017

Ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter

Författare:
Regeringen har tagit beslut om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1242)
Betyg: Inga betyg

11

maj

2017

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret

Författare:
Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska ämnen och produkter som
tillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1194)
Betyg: Inga betyg

11

maj

2017

Äldre märkning upphör att gälla

Författare:
Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som köps eller säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1122)
Betyg: Inga betyg

11

maj

2017

Nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Författare:
Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. I samband med den arbetsmiljöstrategi som regeringen presenterade förra året tillsattes två utredningar som har överlämnats nu.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1008)
Betyg: Inga betyg

10

maj

2017

Regeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier

Författare:
I betänkandet ”Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar” föreslås att regeringen inrättar ett centrum för substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1002)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter maj 2017

Tags: kemikalier

1234
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här