X

Nyhetslista

31

maj

2018

Flera ändringar i reglerna om kemiska arbetsmiljörisker

Författare:
Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Ändringarna träder i kraft 21 augusti 2018. Det handlar bl a om mögelsporer, tryckluft, hygieniska gränsvärden och märkning av rörledningar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (902)
Betyg: 4.5

25

maj

2018

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den svenska personuppgiftslagen

Författare:
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (787)
Betyg: Inga betyg

18

maj

2018

Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor från 1 juli

Författare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 juli och ersätter då MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1255)
Betyg: Inga betyg

14

maj

2018

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag den 1 juli 2018

Författare:
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli 2018. Vissa nyheter handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad. Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.
Kommentarer (0)
Antal visningar (710)
Betyg: Inga betyg

10

maj

2018

Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

Författare:
Radonhalter i bostäder och på arbetsplatser ska kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (766)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här