X

Nyhetslista

27

maj

2019

Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning

Författare:
CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP 12.
Kommentarer (0)
Antal visningar (618)
Betyg: 5.0

27

maj

2019

FN-beslut om globalt stopp för högfluorerat ämne

Författare:
Det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag. Det har de 182 partsländerna i Stockholmskonventionen enats om. Förbudet gäller även PFOA-salter och över 800 ämnen som kan brytas ner till PFOA.
Kommentarer (0)
Antal visningar (584)
Betyg: 5.0

27

maj

2019

Förbud mot över tusen allergiframkallande ämnen i textil och läder

Författare:
Sverige och Frankrike föreslår ett EU-förbud mot mer än 1 000 allergiframkallande ämnen i bland annat kläder och skor. Enligt förslaget ska textil- och lädervaror som säljs till konsumenter inte få innehålla dessa ämnen över vissa haltgränser.
Kommentarer (0)
Antal visningar (565)
Betyg: 5.0

16

maj

2019

Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna

Författare:
8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (640)
Betyg: 5.0

16

maj

2019

Tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet

Författare:
Tisdagen den 9 april tog Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenheim beslut om att omarbetade och nya föreskrifter ska träda i kraft för medicinska kontroller i arbetslivet.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (903)
Betyg: 5.0
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här