X

Nyhetslista

27

maj

2021

Information om ursprungsland för kött som serveras

Författare:
Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett förslag om att sådan ursprungsinformation ska bli obligatorisk.
Kommentarer (0)
Antal visningar (63)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter maj 2021

Tags: mat

27

maj

2021

Nu kartläggs de offentliga måltiderna och matsvinnet

Författare:
Hur ser det ut i de kommunala måltidsverksamheterna? Vilka mål sätter kommunerna för verksamheten? Hur många barn får specialkost och anpassade måltider? Hur mycket mat äts eller slängs? Det vill Livsmedelsverket ta reda på genom en nationell kartläggning. Syftet är göra det möjligt att jämföra, följa upp och driva på utvecklingen av de offentliga måltiderna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (65)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter maj 2021

Tags: mat

26

maj

2021

Sju nya ämnen blir narkotika

Författare:
Regeringen har beslutat att sju nya ämnen blir narkotika från och med den 25 maj 2021. Dessutom tas internationell förteckning ”N IV” bort för två biologiska material som redan listas i förteckningen LVFS 2011:10 efter beslut fattat av FN:s narkotikakommission. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (83)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter maj 2021

Tags: narkotika

26

maj

2021

Nya regler för medicinteknik

Författare:
Idag, den 26 maj, ska den nya EU-förordningen för medicinteknik börja tillämpas fullt ut. EU-förordningen, som oftast kallas MDR, stärker patientsäkerheten för medicintekniska produkter och leder till förbättrad spårbarhet i hela leveranskedjan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (119)
Betyg: Inga betyg

14

maj

2021

Högre krav på växtskyddsmedel i trädgårdar

Författare:
Växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön får användas i trädgårdar och parker. Dessa medel får undantag från förbudet mot växtskyddsmedel, enligt ett nytt beslut från Kemikalieinspektionen. Andra växtskyddsmedel med bland annat glyfosat får inte användas i de områden som omfattas av det förbud som regeringen utfärdat.
Kommentarer (0)
Antal visningar (643)
Betyg: 5.0
123
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här