X

Nyhetslista

29

mar

2018

Mikroplast bör begränsas i fler produkter

Författare:
För att skydda miljön behövs ytterligare begränsningar av mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Det framgår av en ny rapport från Kemikalieinspektionen. I nuläget bedömer myndigheten att det fortsatta arbetet i första hand bör ske på EU-nivå.
Kommentarer (0)
Antal visningar (865)
Betyg: Inga betyg

29

mar

2018

Förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter

Författare:
Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter. Syftet med regeln är att begränsa tillförseln av plastpartiklar till sjöar och hav.
Kommentarer (0)
Antal visningar (825)
Betyg: Inga betyg

20

mar

2018

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

Författare:
Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.
Kommentarer (0)
Antal visningar (917)
Betyg: Inga betyg

20

mar

2018

Effektivare miljöprövning ska främja grön omställning

Författare:
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över miljöprövningen av exempelvis stålindustri, livsmedelsindustri, vindkrafts- eller gruvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (945)
Betyg: Inga betyg

9

mar

2018

Regeringsförslag om fängelse för livsmedelsbrott

Författare:
Regeringen föreslår att allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff. Förslaget är i linje med Livsmedelsverkets önskemål om skärpning av straffbestämmelserna. Att fängelse finns i straffskalan förbättrar också polisens och åklagarens möjligheter att utreda brott.
Kommentarer (0)
Antal visningar (864)
Betyg: Inga betyg
123
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här