X

Nyhetslista

29

mar

2018

Mikroplast bör begränsas i fler produkter

Författare:
För att skydda miljön behövs ytterligare begränsningar av mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Det framgår av en ny rapport från Kemikalieinspektionen. I nuläget bedömer myndigheten att det fortsatta arbetet i första hand bör ske på EU-nivå.
Kommentarer (0)
Antal visningar (502)
Betyg: Inga betyg

29

mar

2018

Förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter

Författare:
Från och med den 1 juli 2018 gäller ett nytt, svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter. Syftet med regeln är att begränsa tillförseln av plastpartiklar till sjöar och hav.
Kommentarer (0)
Antal visningar (488)
Betyg: Inga betyg

20

mar

2018

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

Författare:
Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.
Kommentarer (0)
Antal visningar (552)
Betyg: Inga betyg

20

mar

2018

Effektivare miljöprövning ska främja grön omställning

Författare:
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över miljöprövningen av exempelvis stålindustri, livsmedelsindustri, vindkrafts- eller gruvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (574)
Betyg: Inga betyg

9

mar

2018

Regeringsförslag om fängelse för livsmedelsbrott

Författare:
Regeringen föreslår att allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff. Förslaget är i linje med Livsmedelsverkets önskemål om skärpning av straffbestämmelserna. Att fängelse finns i straffskalan förbättrar också polisens och åklagarens möjligheter att utreda brott.
Kommentarer (0)
Antal visningar (495)
Betyg: Inga betyg
123

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här