X

Nyhetslista

22

nov

2019

Nytt internationellt avtal för ren luft och klimatarbete

Författare: SuperUser Account
Det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention har trätt ikraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (316)
Betyg: Inga betyg

22

nov

2019

Ny metod visar högre utsläpp för inrikes sjöfart

Författare: SuperUser Account
Utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora de senaste åren jämfört med tidigare beräkningar. Det visar resultatet av en ny metod som tagits fram i samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.
Kommentarer (0)
Antal visningar (313)
Betyg: Inga betyg

22

nov

2019

Textilkonsumtionen behöver bli cirkulär

Författare: SuperUser Account
Den europiska textilkonsumtionen av kläder, skor och hemtextilier förbrukar i genomsnitt runt 1,3 ton råvaror och över 100 kubikmeter vatten per person och år. Genomgripande förändringar behövs inom produktionen och konsumtionen av textil för att minska påverkan på miljö, klimat och naturresurser. Nya cirkulära affärsmodeller behöver utvecklas som bygger på att hyra ut och att prenumerera/ leasa kläder, även remake och second handförsäljningen behöver öka. Det konstaterar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån.
Kommentarer (0)
Antal visningar (305)
Betyg: Inga betyg

21

nov

2019

Kontroll av bekämpningsmedelsrester 2017

Författare: SuperUser Account
Resultatet av Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel för år 2017 är nu publicerat. Inga svenskodlade produkter hade halter över gränsvärdet under detta år. Andelen prover som visade överskridna gränsvärden ökade något för andra året i rad, men låg ändå på historiskt låga nivåer.
Kommentarer (0)
Antal visningar (343)
Betyg: Inga betyg

18

nov

2019

Var tionde lädervara innehöll farliga ämnen

Författare: SuperUser Account
Kemikalieinspektionens granskning av 70 vanliga lädervaror som handskar, klockarmband och mobilskal visar att drygt var tionde innehöll förbjudna ämnen. Det gäller bland annat sexvärt krom som kan ge allergi, orsaka cancer och är farligt för miljön.
Kommentarer (0)
Antal visningar (368)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här