X

Nyhetslista

20

nov

2020

Ändringar i lagen om skydd mot olyckor

Författare:
I går beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det innebär bland annat att MSB ska reglera ett antal områden samt får tillsynsansvaret över kommunerna. Förändringarna ska leda till en mer enhetlig och effektiv kommunal räddningstjänst i hela landet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (158)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter november 2020

Tags:

13

nov

2020

Avfallsregistret är öppet

Författare:
Nu har ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter till registret. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort avfallet från sin verksamhet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (250)
Betyg: Inga betyg

13

nov

2020

Tre nya ämnen blir narkotika

Författare:
3 november träder beslut om narkotikaklassning av tre nya ämnen, utan medicinsk användning, ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (225)
Betyg: Inga betyg

6

nov

2020

Ny reglering av tatueringsfärger och permanent makeup

Författare:
Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s förslag om att begränsa farliga ämnen i tatueringsbläck och permanent makeup röstades igenom av medlemsländerna i Reach-kommittén i juni 2020. Förslaget är en ändring i bilaga XVII och innebär att farliga ämnen som misstänks eller är kända för att orsaka cancer, genetiska förändringar, reproduktionstoxiska effekter, allergier eller andra skadliga effekter på djur eller människor begränsas. Uppskattningsvis träder begränsningen i kraft i slutet av 2021 eller början av 2022.
Kommentarer (0)
Antal visningar (189)
Betyg: Inga betyg

6

nov

2020

Kemikaliestrategi för hållbarhet i EU

Författare:
EU-kommissionen har presenterat en ny kemikaliestrategi för hållbarhet med ambition och målsättningar för kemikaliepolitiken de närmaste åren. Strategin innehåller bland annat åtgärder som rör hormonstörande ämnen, farliga ämnen i varor och särskilt i varor som importeras till EU, kombinationseffekter och svårnedbrytbara kemikalier såsom PFAS.
Kommentarer (0)
Antal visningar (151)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här