X

Nyhetslista

31

okt

2017

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

Författare:
Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1037)
Betyg: Inga betyg

31

okt

2017

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

Författare:
Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.
Kommentarer (0)
Antal visningar (905)
Betyg: Inga betyg

19

okt

2017

Utredning om ett arbetsliv i förändring

Författare:
Utredningen om Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 är ute på remiss.
Kommentarer (0)
Antal visningar (860)
Betyg: Inga betyg

18

okt

2017

Miljörådet enades om minskade växthusgasutsläpp i EU

Författare:
När miljörådet möttes i Luxemburg 13 oktober enades ministrarna om rådets position om två lagförslag som ska genomföra Parisavtalet och minska växthusgasutsläppen i EU. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimatmöte COP23 och FN:s miljöförsamling senare i år.
Kommentarer (0)
Antal visningar (842)
Betyg: Inga betyg

12

okt

2017

Myndigheter startar dialog med textilbranschen

Författare:
I veckan inleder Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. För att använda våra resurser, både vad gäller vatten och textilråvara, på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan samtidigt som vi minskar användningen av skadliga kemikalier, behöver myndigheter och företag arbeta tillsammans.
Kommentarer (0)
Antal visningar (938)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här