X

Nyhetslista

31

okt

2018

Förbud mot vissa metaller i bilar

Författare:
Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar. Ändringarna innebär bl a att möjligheten att få göra undantag för viss användning av bly i batterier tas bort eftersom det numera finns ersättningsmaterial.
Kommentarer (0)
Antal visningar (694)
Betyg: Inga betyg

31

okt

2018

Utökat uppgiftskrav för plastbärkassar

Författare:
Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om plastbärkassar som innebär att skyldigheten att lämna uppgifter om hur många plastbärkassar som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden utvidgas till att gälla även s.k. mycket tunna plastbärkassar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (655)
Betyg: Inga betyg

25

okt

2018

Klimatklivet stödjer teknikskifte för tunga transporter

Författare:
16 företag har fått stöd från Klimatklivet för att främja användningen av flytande biogas i tung trafik. Bland dem finns producenter, aktörer som bygger tankstationer och åkerier som har ställt om sina fordon till att köra på flytande biogas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (630)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter oktober 2018, Projekt

Tags:

25

okt

2018

Företag visar stort intresse för att investera i klimatet

Författare:
Allt fler företag investerar för att minska sina utsläpp av växthusgaser via Klimatklivet. Det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv och gör att strukturella förändringar och innovationer som är nödvändiga för att nå klimatmålen genomförs.
Kommentarer (0)
Antal visningar (640)
Betyg: Inga betyg

17

okt

2018

Ny kontrollwebb för livsmedelsföretag och myndigheter

Författare:
NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.
Kommentarer (0)
Antal visningar (647)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter oktober 2018

Tags:

12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här