X

Nyhetslista

11

okt

2019

Fem nya nätdroger narkotikaklassas

Författare:
Regeringen narkotikaklassar fem nya nätdroger. Fem substanser som säljs och diskuteras på drogforum på internet ska nu narkotikaklassas. Flera av substanserna har kopplats till dödsfall i Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (129)
Betyg: Inga betyg

11

okt

2019

Ökade krav på återvinning från bygg och rivning

Författare:
Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige. Miljödepartementet föreslår därför att krav på källsortering införs för att mer material ska kunna återvinnas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (148)
Betyg: Inga betyg

11

okt

2019

Ändringar i industriutsläppsförordningen om BAT-slutsatser

Författare:
Regeringen har beslutat om ändringar i industriutsläppsförordningen. Kommissionen har med stöd av industriutsläppsdirektivet antagit slutsatser om bästa tillgängliga teknik, s.k. BAT-slutsatser, för stora förbränningsanläggningar, uppfödning av fjäderfän eller grisar samt produktion av organiska högvolymkemikalier. Dessa BAT-slutsatser förs in i 2 kap. industriutsläppsförordningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (141)
Betyg: Inga betyg

9

okt

2019

Inspektioner mot kemiska risker i arbetet

Författare:
Varje år orsakar damm, asbest, avgaser eller andra kemiska risker på arbetet sjukdomar och dödsfall. Nu inleder Arbetsmiljöverket nya inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet, som en del av en gemensam EU-insats.
Kommentarer (0)
Antal visningar (166)
Betyg: Inga betyg

9

okt

2019

Krafttag mot brott i byggsektorn

Författare:
Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
Kommentarer (0)
Antal visningar (139)
Betyg: Inga betyg
12

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här