X

Nyhetslista

11

okt

2019

Fem nya nätdroger narkotikaklassas

Författare:
Regeringen narkotikaklassar fem nya nätdroger. Fem substanser som säljs och diskuteras på drogforum på internet ska nu narkotikaklassas. Flera av substanserna har kopplats till dödsfall i Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (521)
Betyg: Inga betyg

11

okt

2019

Ökade krav på återvinning från bygg och rivning

Författare:
Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som skapas i Sverige. Miljödepartementet föreslår därför att krav på källsortering införs för att mer material ska kunna återvinnas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (486)
Betyg: Inga betyg

11

okt

2019

Ändringar i industriutsläppsförordningen om BAT-slutsatser

Författare:
Regeringen har beslutat om ändringar i industriutsläppsförordningen. Kommissionen har med stöd av industriutsläppsdirektivet antagit slutsatser om bästa tillgängliga teknik, s.k. BAT-slutsatser, för stora förbränningsanläggningar, uppfödning av fjäderfän eller grisar samt produktion av organiska högvolymkemikalier. Dessa BAT-slutsatser förs in i 2 kap. industriutsläppsförordningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (522)
Betyg: Inga betyg

9

okt

2019

Inspektioner mot kemiska risker i arbetet

Författare:
Varje år orsakar damm, asbest, avgaser eller andra kemiska risker på arbetet sjukdomar och dödsfall. Nu inleder Arbetsmiljöverket nya inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet, som en del av en gemensam EU-insats.
Kommentarer (0)
Antal visningar (512)
Betyg: Inga betyg

9

okt

2019

Krafttag mot brott i byggsektorn

Författare:
Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
Kommentarer (0)
Antal visningar (566)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här