X

Nyhetslista

21

sep

2017

Mobil-app med information om farliga kemikalier i EU

Författare:
Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (948)
Betyg: Inga betyg

21

sep

2017

Bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

Författare:
Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och högre krav på fiskförsäljarnas märkning och dokumentation för att komma till rätta med problemet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1004)
Betyg: Inga betyg

19

sep

2017

Start för samverkansprojekt om CLP-märkning i handeln

Författare:
Sedan den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP förordning. Från september till och med december kommer inspektörer från omkring 150 kommuner att kontrollera om kraven i lagstiftningen följs. Inspektionerna sker inom ramen för ett nationellt samverkansprojekt som Kemikalieinspektionen anordnar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (997)
Betyg: Inga betyg

19

sep

2017

Farliga ämnen i konsumentvaror ska kartläggas

Författare:
Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga om det finns farliga kemikalier i material som är vanliga i konsumentvaror. Bland annat ska myndigheten med hjälp av konsultföretag undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.
Kommentarer (0)
Antal visningar (927)
Betyg: Inga betyg

5

sep

2017

Sverige har lett till 39 EU-regleringar av farliga kemikalier

Författare:
Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen tagit initiativ till åtgärder mot nästan 40 farliga kemikalier som reglerats inom EU. Sverige har därmed en ledande roll i EU:s arbete för att skydda hälsa och miljö från farliga ämnen. Det framgår av Kemikalieinspektionens redovisning i dag av regeringsuppdraget om en handlingsplan för en giftfri vardag.
Kommentarer (0)
Antal visningar (909)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här