X

Nyhetslista

21

sep

2017

Mobil-app med information om farliga kemikalier i EU

Författare:
Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (568)
Betyg: Inga betyg

21

sep

2017

Bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

Författare:
Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och högre krav på fiskförsäljarnas märkning och dokumentation för att komma till rätta med problemet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (614)
Betyg: Inga betyg

19

sep

2017

Start för samverkansprojekt om CLP-märkning i handeln

Författare:
Sedan den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP förordning. Från september till och med december kommer inspektörer från omkring 150 kommuner att kontrollera om kraven i lagstiftningen följs. Inspektionerna sker inom ramen för ett nationellt samverkansprojekt som Kemikalieinspektionen anordnar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (655)
Betyg: Inga betyg

19

sep

2017

Farliga ämnen i konsumentvaror ska kartläggas

Författare:
Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga om det finns farliga kemikalier i material som är vanliga i konsumentvaror. Bland annat ska myndigheten med hjälp av konsultföretag undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.
Kommentarer (0)
Antal visningar (607)
Betyg: Inga betyg

5

sep

2017

Sverige har lett till 39 EU-regleringar av farliga kemikalier

Författare:
Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen tagit initiativ till åtgärder mot nästan 40 farliga kemikalier som reglerats inom EU. Sverige har därmed en ledande roll i EU:s arbete för att skydda hälsa och miljö från farliga ämnen. Det framgår av Kemikalieinspektionens redovisning i dag av regeringsuppdraget om en handlingsplan för en giftfri vardag.
Kommentarer (0)
Antal visningar (589)
Betyg: Inga betyg
12

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här