X

Nyhetslista

21

sep

2018

Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

Författare:
Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (729)
Betyg: Inga betyg

20

sep

2018

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

Författare:
Man vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet enligt rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (725)
Betyg: Inga betyg

14

sep

2018

Beslut om 600 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp

Författare:
Sverige har sedan 1992 en avgift för NOx-utsläpp, som skapar drivkraft för företag att minska utsläppen. Naturvårdsverket har just beslutat att anläggningarna sammantaget ska betala 603 miljoner kronor i miljöavgift för sina NOx-utsläpp förra året. Anläggningar får sedan tillbaks pengar i relation till producerad energi.
Kommentarer (0)
Antal visningar (877)
Betyg: Inga betyg

13

sep

2018

Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

Författare:
Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus.
Kommentarer (0)
Antal visningar (737)
Betyg: Inga betyg

12

sep

2018

Energicoacher – en ögonöppnare för småföretagare

Författare:
Runt om i landet finns energicoacher i 148 kommuner som kostnadsfritt stöttar småföretagare med att börja använda energi på ett smartare och mer effektivt sätt. För några av de företag som fått hjälp av en coach har det varit en ögonöppnare. Nu finns chans för nya företag att få hjälp av en coach.
Kommentarer (0)
Antal visningar (693)
Betyg: Inga betyg
123
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här