X

Nyhetslista

20

dec

2019

Farliga ämnen på jobbet

Författare:
Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet olyckor, sjukdomar och dödsfall.
Kommentarer (0)
Antal visningar (30)
Betyg: Inga betyg

21

nov

2019

Kontroll av bekämpningsmedelsrester 2017

Författare: SuperUser Account
Resultatet av Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel för år 2017 är nu publicerat. Inga svenskodlade produkter hade halter över gränsvärdet under detta år. Andelen prover som visade överskridna gränsvärden ökade något för andra året i rad, men låg ändå på historiskt låga nivåer.
Kommentarer (0)
Antal visningar (37)
Betyg: Inga betyg

21

nov

2019

Förbättringar i livsmedelskontrollen, men mer samverkan behövs

Författare: SuperUser Account
Livsmedelskontrollen genomförs inte alltid där den behövs mest och det finns stora variationer mellan olika kontrollmyndigheter. Det är två av slutsatserna i Livsmedelsverkets utvärdering av den svenska livsmedelskontrollen 2018.
Kommentarer (0)
Antal visningar (40)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Projekt

Tags: livsmedel

18

nov

2019

Var tionde lädervara innehöll farliga ämnen

Författare: SuperUser Account
Kemikalieinspektionens granskning av 70 vanliga lädervaror som handskar, klockarmband och mobilskal visar att drygt var tionde innehöll förbjudna ämnen. Det gäller bland annat sexvärt krom som kan ge allergi, orsaka cancer och är farligt för miljön.
Kommentarer (0)
Antal visningar (41)
Betyg: Inga betyg

15

mar

2019

Kommuner ska kontrollera farliga kemikalier i varor

Författare:
Konsumenter har rätt att få veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner att i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera hur företagen följer reglerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (233)
Betyg: Inga betyg
1234
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här