X

Nyhetslista

19

mar

2020

Otillåtna ämnen i var fjärde elektrisk produkt

Författare:
Kemikalieinspektionens tillsyn av bland annat vanliga elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Det rör bland annat ämnen som bly och klorparaffiner.
Kommentarer (0)
Antal visningar (15)
Betyg: Inga betyg

19

mar

2020

EU projekt gör kemi tillsyn på e-handel

Författare:
Kemikalieinspektionen deltar under 2020 i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om e-handel. Inspektörer i 29 länder kommer bland annat att titta på om webbutiker följer gällande lagstiftning, till exempel kravet på att informera konsumenterna om farliga ämnen som kan finnas i produkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (13)
Betyg: Inga betyg

12

mar

2020

Stora brister i märkning av biocidbehandlade varor

Författare:
Det finns stora brister i märkningen av varor som är behandlade med biocider och utbredd okunskap om regelverket. Det visar Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om information om farliga ämnen i varor, som gjorts tillsammans med inspektörer från 71 kommuner i hela landet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (23)
Betyg: Inga betyg

10

mar

2020

Företag kan söka stöd för energikartläggning

Författare:
Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (24)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2019

Farliga ämnen på jobbet

Författare:
Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet olyckor, sjukdomar och dödsfall.
Kommentarer (0)
Antal visningar (76)
Betyg: Inga betyg
1234

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här