X

Nyhetslista

19

mar

2020

Otillåtna ämnen i var fjärde elektrisk produkt

Författare:
Kemikalieinspektionens tillsyn av bland annat vanliga elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Det rör bland annat ämnen som bly och klorparaffiner.
Kommentarer (0)
Antal visningar (268)
Betyg: Inga betyg

19

mar

2020

EU projekt gör kemi tillsyn på e-handel

Författare:
Kemikalieinspektionen deltar under 2020 i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om e-handel. Inspektörer i 29 länder kommer bland annat att titta på om webbutiker följer gällande lagstiftning, till exempel kravet på att informera konsumenterna om farliga ämnen som kan finnas i produkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (294)
Betyg: Inga betyg

12

mar

2020

Stora brister i märkning av biocidbehandlade varor

Författare:
Det finns stora brister i märkningen av varor som är behandlade med biocider och utbredd okunskap om regelverket. Det visar Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om information om farliga ämnen i varor, som gjorts tillsammans med inspektörer från 71 kommuner i hela landet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (329)
Betyg: Inga betyg

10

mar

2020

Företag kan söka stöd för energikartläggning

Författare:
Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (266)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2019

Farliga ämnen på jobbet

Författare:
Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet olyckor, sjukdomar och dödsfall.
Kommentarer (0)
Antal visningar (327)
Betyg: Inga betyg
1234
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här