X

Nyhetslista

15

sep

2021

Företag får hjälp med att energieffektivisera

Författare:
Nyttan med energieffektivisering blir allt tydligare för svenska företag. I projektet Incitament för energieffektivisering har tusentals små och medelstora företag fått hjälp med allt från energikartläggning till förslag på åtgärder.
Kommentarer (0)
Antal visningar (43)
Betyg: Inga betyg

19

mar

2020

Otillåtna ämnen i var fjärde elektrisk produkt

Författare:
Kemikalieinspektionens tillsyn av bland annat vanliga elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Det rör bland annat ämnen som bly och klorparaffiner.
Kommentarer (0)
Antal visningar (321)
Betyg: Inga betyg

19

mar

2020

EU projekt gör kemi tillsyn på e-handel

Författare:
Kemikalieinspektionen deltar under 2020 i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt om e-handel. Inspektörer i 29 länder kommer bland annat att titta på om webbutiker följer gällande lagstiftning, till exempel kravet på att informera konsumenterna om farliga ämnen som kan finnas i produkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (360)
Betyg: Inga betyg

12

mar

2020

Stora brister i märkning av biocidbehandlade varor

Författare:
Det finns stora brister i märkningen av varor som är behandlade med biocider och utbredd okunskap om regelverket. Det visar Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt om information om farliga ämnen i varor, som gjorts tillsammans med inspektörer från 71 kommuner i hela landet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (380)
Betyg: Inga betyg

10

mar

2020

Företag kan söka stöd för energikartläggning

Författare:
Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (315)
Betyg: Inga betyg
12345
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här