X

Nyhetslista

6

jan

2021

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Författare:
Ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser och förordning om vissa utsläpp av växthusgaser har börjat gälla den 1 januari 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (18)
Betyg: Inga betyg

5

jan

2021

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

Författare:
Från 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). Nu gällande föreskrifter MSBFS 2018:5 och MSBFS 2018:6 får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (22)
Betyg: Inga betyg

10

sep

2020

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Författare:
I lagrådsremissen föreslås en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser som ersätter lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. De nya bestämmelserna syftar till att genomföra nödvändiga ändringar i svensk rätt med anledning av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ett ändringsdirektiv inför den fjärde handelsperioden.
Kommentarer (0)
Antal visningar (63)
Betyg: Inga betyg

8

sep

2020

Nya regler för avfallshantering och återvinning

Författare:
Den 5 juli börjar flera nya regler gälla för avfallshantering och återvinning. Målen med de nya reglerna är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringarna är en följd av att Europeiska unionens råd under 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (127)
Betyg: Inga betyg

8

sep

2020

Behandling av farligt avfall rapporteras på nytt sätt från 1 november

Författare:
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter, som behandlare av avfall, ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.
Kommentarer (0)
Antal visningar (119)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här