X

Nyhetslista

10

sep

2020

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Författare:
I lagrådsremissen föreslås en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser som ersätter lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. De nya bestämmelserna syftar till att genomföra nödvändiga ändringar i svensk rätt med anledning av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ett ändringsdirektiv inför den fjärde handelsperioden.
Kommentarer (0)
Antal visningar (15)
Betyg: Inga betyg

8

sep

2020

Nya regler för avfallshantering och återvinning

Författare:
Den 5 juli börjar flera nya regler gälla för avfallshantering och återvinning. Målen med de nya reglerna är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringarna är en följd av att Europeiska unionens råd under 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (24)
Betyg: Inga betyg

8

sep

2020

Behandling av farligt avfall rapporteras på nytt sätt från 1 november

Författare:
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter, som behandlare av avfall, ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.
Kommentarer (0)
Antal visningar (26)
Betyg: Inga betyg

3

sep

2020

Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

Författare:
Den 1 augusti 2020 gjordes ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Dels ändrades storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels gjordes ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.
Kommentarer (0)
Antal visningar (27)
Betyg: Inga betyg

3

sep

2020

Nya skärpta regler för arbetsplatsen

Författare:
Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla och kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Det är en av nyheterna i Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas. Dessutom skärps kraven på rörelseutrymme vid arbete som innebär att man behöver vrida, huka eller böja sig ned.
Kommentarer (0)
Antal visningar (29)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här