X

Nyhetslista

2

jan

2020

Barnkonventionen blir svensk lag

Författare:
Idag den 1 januari blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

Kommentarer (0)
Antal visningar (14)
Betyg: Inga betyg

23

dec

2019

EU stoppar växtskyddsmedel med klorpyrifos

Författare:
En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (13)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2019

Nya bestämmelser gällande biobränslen

Författare:
Förnybartdirektivet har förändrats och bestämmelserna utökats. Det innebär att fler aktörer inom biobränslen kommer att omfattas av hållbarhetskriterier. En stor andel av Sveriges producenter och användare av biobränslen måste göra anpassningar för att kunna uppfylla kraven som träder i kraft i mitten av 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (19)
Betyg: Inga betyg

20

dec

2019

Nya förordningar för ekodesign och energimärkning

Författare:
Nu ska energikrävande produkter bli ännu mer effektiva och de ska även bli lättare att reparera och återvinna. Dessutom kommer energimärkningen att bli både tydligare och bättre på att främja energieffektiva produkter. Nu har EU publicerat nya ekodesign- och energimärkningsförordningar som ska göra detta möjligt.
Kommentarer (0)
Antal visningar (23)
Betyg: Inga betyg

18

nov

2019

Senare datum för information till Giftinformationscentralen

Författare: SuperUser Account
EU-kommissionen har flyttat fram datumet för tillämpning av de ändrade reglerna om information till Giftinformationscentralen. Det innebär att de nya kraven för kemiska blandningar avsedda för konsumenter börjar gälla från den 1 januari 2021 istället för 1 januari 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (30)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här