X

Nyhetslista

11

sep

2018

Ny webbportal om solel

Författare:
Energimyndigheten lanserar Solelportalen, en webbplattform med offentlig information och oberoende vägledning om solceller. Samtidigt passar Elsäkerhetsverket på att publicera helt nya informationssidor om installation av solceller.
Kommentarer (0)
Antal visningar (721)
Betyg: Inga betyg

20

aug

2018

Ny vägledning om livscykelanalyser

Författare:
Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (779)
Betyg: Inga betyg

9

jun

2017

Den nya förordningen om plastbärkassar har börjat gälla

Författare:
Den 1 juni började den nya förordningen om plastbärkassar att gälla. Målet är att minska antalet plastkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar år 2025.
Kommentarer (0)
Antal visningar (1100)
Betyg: 2.0

11

maj

2017

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret

Författare:
Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska ämnen och produkter som
tillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1194)
Betyg: Inga betyg

17

mar

2017

Kemikalieinspektionen planerar för ny vägledning för giftfria och resurseffektiva kretslopp

Författare:
Kemikalieinspektionen undersöker förutsättningarna för att ta fram en ny vägledning för företag som vill bidra till säker materialåtervinning redan tidigt i tillverkningsprocessen. Det framgår av en sammanställning över pågående samverkansåtgärder inom Miljömålsrådet som presenteras i dag.
Kommentarer (0)
Antal visningar (999)
Betyg: Inga betyg
12
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här