X

Nyhetslista

Publicerad den 22 september 2020

Efsas bedömning av PFAS-ämnen

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.

PFAS-ämnen är kemikalier som är vitt spridda i miljön och som de allra flesta i Sverige får i sig mest av från maten och inomhusmiljön. Men på platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel brandövningsplatser, kan dricksvattnet svara för en större del av det man får i sig.

Efsa fastställer nu ett nytt lägre riktvärde för den mängd som bedöms vara säker att få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker. Bedömningen har varit ute på remiss under våren och nu skärper man bedömningen ytterligare efter synpunkter från EUs medlemsstater. Det nya fastslagna värdet är 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka och gäller för fyra olika PFAS-ämnen tillsammans.

Livsmedelsverket har sedan 2014 haft en åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten och har sedan dess uppmanat alla kommuner att undersöka om PFAS-ämnen riskerar förorena dricksvattnet. I dagsläget är rekommendationen att kommunerna sänker halterna av PFAS-ämnen i dricksvattnet så mycket som möjligt om de är över 90 nanogram per liter vatten – en så kallad åtgärdsgräns.

Nu arbetar även EU med att fastställa juridiska gränsvärden för flera olika PFAS i dricksvatten i ett dricksvattendirektiv. Detta direktiv anger vad EU-länderna minst måste uppfylla och länderna kan välja att ställa hårdare krav. Dricksvattendirektivet beräknas vara beslutat i december 2020.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (194)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2020

Tags: pfas

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här