X

Nyhetslista

Publicerad den 11 mars 2021

EU-dom om blykromater

EU-domstolen ger Sverige rätt i målet mot EU-kommissionen om tillstånd för användning av blykromater. Kommissionen har tidigare överklagat en dom där EU-domstolens underinstans Tribunalen gett Sverige rätt i målet år 2019. Domen innebär att EU-kommissionens beslut om att ge tillstånd för användning av blykromater inom EU ogiltigförklaras.

Blykromater är ett pigment som används i färg för att måla metall och för att färga plast. Färger som innehåller blykromater är särskilt hållbara men de är också mycket giftiga. På grund av att bly är så giftigt har UNEP och WHO länge arbetat för en utfasning av färg som innehåller bly.

Sverige representerades i målet av Sveriges regering, och Kemikalieinspektionen har bidragit med underlag till regeringen genom hela rättsprocessen.

Bakgrund

Sverige stämde kommissionen i november 2016 för att den gett tillstånd för användning av blykromater i EU trots att det finns andra ämnen som kan användas istället för dessa mycket farliga färgämnen. EU-domstolens underinstans, Tribunalen, konstaterade i en dom som meddelades i mars 2019 att kommissionen inte hade gjort rätt när den beslutade om tillståndet. Kommissionen överklagade domen till EU-domstolen som idag har meddelat dom i målet och bekräftat att kommissionens beslut strider mot EU-rätten.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (135)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: EU-rätt , kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här