X

Nyhetslista

Publicerad den 15 mars 2019

EU förbjuder fyra mjukgörande ftalater i varor

Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor från och med den 8 juli 2020. Ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan. Förbudet finns i EU:s kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP.

Det är EU-kommissionen som har beslutat om den nya begränsningen för fyra ftalater. Ämnena som förbjuds används som mjukgörare i plast, framför allt PVC-plast.

Det nya förbudet innebär att mjukgjorda delar i varor inte får innehålla dessa fyra ämnen om halten är högre än 0,1 viktprocent. Gränsvärdet gäller både som enskilt ämne och för summan av alla de fyra ftalaterna. Det vanligaste ämnet i den här gruppen är DEHP, som kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Sedan tidigare finns ett förbud i Reach-lagstiftningen mot tre av ftalaterna i leksaker och barnavårdsprodukter. Det förbudet utökas i och med EU-kommissionens beslut till att också omfatta ftalaten DIBP.

Det finns några undantag från det nya förbudet. Varor som enbart används inom industrin eller utomhus är undantagna, under förutsättning att inget mjukgjort material kommer i kontakt med slemhinnor eller långvarig kontakt med hud. Ett annat undantag gäller för mätinstrument. För att undvika dubbelreglering undantas också sådana användningar som redan finns i Reach eller annan lagstiftning. För vissa delar till bilar och flygplan ges längre tid för anpassning till de nya reglerna. För dessa användningar kommer de nya reglerna att börja gälla 7 januari 2024.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (592)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags: ftalater

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här