X

Nyhetslista

Publicerad den 4 september 2018

EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

EU:s medlemsländer har röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater – så kallade mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.

De ftalater som omfattas betecknas vanligen med förkortningarna DEHP, BBP, DBP och DIBP. Förslaget från EU-kommissionen innebär att mjukgjorda delar i varor inte får innehålla dessa ftalater om halten överskrider ett gränsvärde på 0,1 viktprocent. Gränsvärdet gäller både som enskilt ämne och summan av alla fyra ftalaterna.

Ftalaterna används som mjukgörare i plast. Det är mest vanligt att PVC-plast behöver mjukgöras för att uppnå önskvärd funktion. Det vanligaste ämnet i den här gruppen är ftalaten DEHP, som kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.
Det finns redan en Reach-begränsning för tre av ftalaterna i leksaker och barnavårdsprodukter. Den begränsningen utökas till att också omfatta ftalaten DIBP.

Den nya delen av begränsningen gäller mjukgjorda delar i varor med några få undantag. Undantagen gäller industriell användning eller inom jordbruk om det sker utomhus och utan långvarig kontakt med hud eller slemhinnor. Ett annat undantag gäller för mätinstrument. För att undvika dubbelreglering undantas också sådana användningar som redan finns i Reach eller annan lagstiftning. Vissa delar till bilar och flygplan ges längre tid för anpassning till de nya reglerna och kommer att börja gälla 2023.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (696)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2018, Regeländring

Tags: EU-rätt , ftalater

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här