X

Nyhetslista

Publicerad den 17 februari 2017

EU listar bisfenol A och PFDA som särskilt farliga ämnen


Fyra nya ämnen kommer att läggas till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga kemiska ämnen. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echas medlemsstatskommitté har identifierat ytterligare fyra kemiska ämnen som särskilt farliga. Ämnena kommer att läggas till på EU:s så kallade kandidatförteckning i januari 2017. Kemiska ämnen som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach. De kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

De fyra ämnen som nu förs upp på listan är:

· Bisfenol A (4,4-isopropylidendifenol). Ämnet förs upp på listan på grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper.

· Det högfluorerade ämnet PFDA (perfluordekansyra) och dess natrium- och ammoniumsalter. PFDA förs upp på kandidatlistan eftersom det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt.

· 4-HPBL (4-heptylfenol) på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön.

· PTAP (4-tert-pentylfenol) på grund av hormonstörande egenskaper i miljön.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1428)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här