X

Nyhetslista

Publicerad den 24 april 2017

Färg och lim innehåller ofta allergiframkallande ämnen

Det är vanligt att färg och lim innehåller allergiframkallande ämnen, visar analyser som Kemikalieinspektionen har gjort i ett tillsynsprojekt. De flesta av de 41 produkter som granskades var rätt klassificerade och märkta, men Kemikalieinspektionen har ifrågasatt att fem av produkterna inte varit klassificerade och märkta som allergiframkallande.

Bakgrunden till Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt är en rapport om en kraftig ökning av hudallergier bland yrkesmålare sedan vattenbaserade färger har ersatt färger baserade på lösningsmedel. Arbets- och miljömedicinska kliniker har konstaterat att det är konserveringsmedel i färgerna som i många fall har orsakat allergibesvären. Konserveringsmedlen är ofta isothiazolinoner, en grupp av ämnen som även i låga halter kan vara kraftigt allergiframkallande vid kontakt med huden.

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har 41 produkter från 16 företag analyserats. De undersökta produkterna är färger, tapetlim samt färger och limmer riktade till barn.
Flera företag med produkter riktade till barn har haft svårt att kunna ange halten av de allergiframkallande ämnena i produkterna. Det visar att det finns företag som behöver stärka sin egen kompetens och förbättra sina interna rutiner.

Under 2017 väntas beslut inom EU om en harmoniserad koncentrationsgräns för ämnet methylisothiazolinone, MIT. Ett sådant beslut skulle sannolikt leda till att betydligt fler färger och limmer skulle klassificeras som allergiframkallande (Skin Sens 1) och i så fall ska märkas med faropiktogrammet ”Utropstecken”, med faroangivelsen ”Kan orsaka allergisk hudreaktion” och relevanta skyddsangivelser.

Det nu avslutade tillsynsprojektet är en fortsättning på ett tidigare projekt från 2015 där färger och bindemedel kontrollerades. Kemikalieinspektionen kommer under 2017 fortsätta att kontrollera färger från mindre företag som främst importerar leksaker till Sverige.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1002)

Författare:

Kategorier: Nyheter april 2017

Tags: kemikalier , allergi

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här