X

Nyhetslista

Publicerad den 3 januari 2017

Förbud mot bisfenol A i kvitton och biljetter


EU-kommissionen har beslutat att förbjuda det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A i termopapper, som används för bland annat kassakvitton och biljetter. Förbudet börjar gälla den 2 januari 2020.  

EU-kommissionens beslut innebär att bisfenol A inte ska få förekomma i halter över 0,02 procent i termopapper.

Bisfenol A är ett misstänkt hormonstörande ämne som används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och även som färgframkallare i bland annat kvittopapper. Ämnet påträffas i nästan alla urin- och blodprover från människor.

Sedan 2011 är bisfenol A förbjudet i nappflaskor i hela EU. I Sverige är bisfenol A förbjudet i lack och ytskikt i matförpackningar för barn upp till tre år. Sedan den 1 september 2016 är ämnet även förbjudet att använda vid så kallad relining av dricksvattenrör i Sverige.

EU-kommissionen ger också i uppdrag till EU:s kemikaliemyndighet Echa att utreda i vilken grad företagen går över till termopapper med det liknande ämnet bisfenol S, och om det behövs åtgärder för att även begränsa användningen av bisfenol S.

Kemikalieinspektionen undersöker på uppdrag av regeringen om det finns behov av att införa åtgärder i Sverige för att minska risker med användningen av andra bisfenoler. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast i september 2017.

Läs EU-kommissionens förordning om en begränsning av bisfenol A  

Läs mer om hormonstörande ämnen

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1175)

Författare: Anonym

Kategorier: Nyheter januari 2017, Regeländring

Tags: bisfenol A

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här