X

Nyhetslista

Publicerad den 17 mars 2020

Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Socialstyrelsen har den 16 mars fått i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Uppdraget innefattar bland annat att på nationell nivå svara för fördelningen och vid behov omfördelning mellan huvudmännen.

Beslutet innebär att regioner och kommuner ska lämna information till Socialstyrelsen om den skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal och det material för provtagning för covid-19 som de har tillgång till. Socialstyrelsen får sedan besluta att en region eller kommun ska överlämna skyddsutrustning och provtagningsmaterial till en annan region eller kommun.

När det gäller personlig skyddsutrustning och provtagningsmaterial avser fördelningen och omfördelningen såväl befintligt som tillkommande material.

Beslut om omfördelning av skyddsutrustning eller provtagningsmaterial sker i dialog med berörda regioner och kommuner.

Regeringen har den 16 mars, även beslutat att Socialstyrelsen ska fungera som en nationell inköpscentral för skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

Det finns en förordning (SFS 2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, i anslutning till det här.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (296)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här