X

Nyhetslista

Publicerad den 10 mars 2020

Företag kan söka stöd för energikartläggning

Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.

Genom att göra en energikartläggning får företaget en överblick av sin energianvändning och förslag på åtgärder för en smartare energianvändning. Ett företag kan få stöd för 50 procent av kostnaden och maximalt 50 000 kronor. Stödet går att söka mellan den 2 mars och 30 april i år.

Företag som tidigare har sökt och beviljats stöd för energikartläggning har tillsammans sparat 208 GWh. Det motsvarar ungefär hela Håbo kommuns elanvändning under 2017, en kommun med cirka 20 000 invånare.
Förutom en positiv effekt på energianvändningen kan det även skapa andra mervärden för företaget, exempelvis en bättre arbetsmiljö.

En energikartläggning är ett första steg i att komma igång och energieffektivisera. Det kan ge många fördelar för företaget, som till exempel:

• sänkta energikostnader
• stärkt konkurrenskraft
• stärkt varumärke
• minskad klimatpåverkan

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Energimyndigheten utlyser cirka fem miljoner kronor inom projektet Stöd till energikartläggning. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet som pågår till och med år 2021.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (287)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2020, Projekt

Tags: energi

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här